ZLLM0522p Lékařská orální mikrobiologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
Mgr. Barbora Mališová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (cvičící)
Iva Holešovská (pomocník)
Svatava Paterová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17. 12. až Pá 21. 12. Po 9:30–12:00 N03901, Út 7:30–10:00 N03901, St 7:30–10:00 N03901, Čt 7:30–10:00 N03901, Pá 7:30–10:00 N03901
Předpoklady
ZLLM0421c Lék.orál.mikrobiologie I-cvič. && ZLBC0221p Biochemie I - přednáška && ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT0222p Zákl. lék. terminologie -p ) && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
předpokládají se znalosti z předcházejícícho semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen rozumět a schopen vysvětlit koncept zdraví a nemoci v klinicko-mikrobiologických souvislostech
Zejména:
porozumí významu mikrorganismů při vzniku onemocnění v jednotlivých orgánových systémech a dokáže vysvětlit klíčové související procesy, jejich změny a ovlivňující faktory; na základě těchto znalostí dokáže navrhnout základní mikrobiologická vyšetření, interpretovat typické klinicko-mikrobiologické nálezy a navrhnout racionální antibiotickou terapii.
Osnova
 • 1. - 2. Původci respiračních infekcí
 • 3. - 4. Původci infekcí zažívacího traktu
 • 5. - 6. Původci infekcí CNS a močových infekcí
 • 7. - 8. Původci pohlavních a pohlavně přenosných infekcí
 • 9. - 10. Původci infekcí ran a kůže
 • 11. - 12. Původci sepsí
 • 13. - 14. Původci kongenitálních a nozokomiálních infekcí
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav, Zdeněk BROUKAL a Jiří VANĚK. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. 1. vyd. Brno: Neptun, 2007. 567 s. ISBN 978-80-86850-03-0. info
 • VOTAVA, Miroslav, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 1. vyd. Brno: Neptun, 2010. 495 s. ISBN 978-80-86850-04-7. info
 • SAMARANAYKE, L.P. Essential Microbiology for Dentistry. 3rd Ed. Churchill Livingstone, 2006. 372 s. ISBN 978-0-323-04475-2. info
 • MARSH, Philip. Oral Microbiology. Wright, 2002. ISBN 0-7236-1051-7. info
 • BJARNSHOLT, Thomas, Claus MOSER a Niels HØIBY. Biofilm Infections. Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-6084-9. e-book info
 • CZ: (1) + protokoly jsou základní, (2) doplňková. EN: (3) + protocols are essential, (4) additionary
Výukové metody
přednášky, prezentace kazuistik, domácí studium doporučené odborné literatury
Metody hodnocení
Návštěva přednášek se nekontroluje, je však vřele doporučena.
Předmět je zakončen praktickou zkouškou, písemným připouštěcím testem a ústní teoretickou zkouškou. Při neúspěchu při kterékoli části student dále nepokračuje.
Praktická zkouška představuje splnění úkolu, který si student vylosuje nebo mu je určen asistentem. Student neúspěšný u praktické zkoušky nepokračuje k teoretické zkoušce. U opravného pokusu se promíjí praktická zkouška studentům, kteří byli u předchozího pokusu hodnoceni známkou A nebo B. Neplatí pro studenty, kteří přicházejí znovu na řádný termín poté, co si předmět zapsali jako opakovaný.
U teoretické zkoušky student absolvuje písemný připouštěcí test (přibližně 20 až 30 otázek). Poté student (v případě úspěšného napsání testu) pokračuje k teoretické části, kde si losuje jednu trojici otázek. Otázek je celkem 38 trojic (toto číslo se může mírně změnit). V případě úspěšného absolvování připouštěcího testu a následného neúspěchu u ústní části zkoušky se při příštím pokusu v rámci jednoho zapsání předmětu již připouštěcí test neabsolvuje.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.medmicro.info
E-mailový a telefonický kontakt – E-mail and phone contact:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 090 (přednosta ústavu/head)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 117
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 093
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Barbora Žaloudiková: barzal@cktch.cz
as. Mgr. Martina Mahelová: 150878@mail.muni.cz
as. Mgr. Petra Šišková: 151271@mail.muni.cz
as. MUDr. Alena Siváková: alena.sivakova@fnusa.cz
as. Mgr. Tereza Peroutková: peroutkova.tereza@fnusa.cz
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu. More information in Practical Hall.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkušební otázky budou uveřejněny ve Studijních materiálech předmětu
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.