ZLLM0522p Lékařská orální mikrobiologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
Mgr. Barbora Mališová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (cvičící)
Iva Holešovská (pomocník)
Svatava Paterová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 16. 12. až Pá 20. 12. Po 9:30–12:00 N03901, Út 7:30–10:00 N03901, St 7:30–10:00 N03901, Čt 7:30–10:00 N03901, Pá 7:30–10:00 N03901
Předpoklady
ZLLM0421c Lék.orál.mikrobiologie I-cvič. && ZLBC0221p Biochemie I - přednáška && ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT0222p Zákl. lék. terminologie -p ) && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
Předpokladem je znalost tématiky probírané v prvním semestru (předmět ZLLM0421p).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu student
* definuje význam mikrobiálních nálezů v různých lokalizacích
* analyzuje rozdíl mezi běžnou mikrobiální flórou, přechodnými nálezy, kontaminanty a patogeny v různých lokalizacích
* posoudí, které infekce jsou vzácné a které se zpravidla vyskytují častěji
* popíše základy diagnostického a terapeutického přístupu u nejtypičtějších mikrobiálních onemocnění; nicméně zde může jít pouze o základ a další rozšíření je očekávání v klinických předmětech, zejména Infektologii

Jmenovitě bude student popíše běžnou flóru (existuje-li)/přechodné nálezy/běžné kontaminanty/patogeny v 
* jednotlivých částech horních a dolních dýchacích cest, plic a středního ucha
* různých částech gastrointestinálního traktu, jater, žlučníku a slinivky břišní
* jednotlivých částech vylučovacího systému
* jednotlivých částech pohlavního systému
* jednotlivých částech centrálního a periferního nervového systému
* krevního řečiště, kostí, svalů a rozličných tkání
* kůže, očí, zevního ucha

Student také bude znát specifické problémy mikrobiálních infekcí
* během těhotenství a porodu a během prvních dnů po porodu
* u hospitalizovaných, zejmén imunokompromitovaných pacientů (nemocniční infekce)
Osnova
 • Sylabus výuky lékařské mikrobiologie II (3. ročník, podzimní semestr)
 • 1. - 2. Původci respiračních infekcí
 • 3. - 4. Původci zažívacích infekcí
 • 5. - 6. Původci infekcí CNS a močových infekcí
 • 7. - 8. Původci pohlavních a pohlavně přenosných infekcí
 • 9. - 10. Původci infekcí ran a kůže
 • 11. - 12. Původci sepsí
 • 13. - 14. Původci kongenitálních a nozokomiálních infekcí
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav, Zdeněk BROUKAL a Jiří VANĚK. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. 1. vyd. Brno: Neptun, 2007. 567 s. ISBN 978-80-86850-03-0. info
 • VOTAVA, Miroslav, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 1. vyd. Brno: Neptun, 2010. 495 s. ISBN 978-80-86850-04-7. info
 • SAMARANAYKE, L.P. Essential Microbiology for Dentistry. 3rd Ed. Churchill Livingstone, 2006. 372 s. ISBN 978-0-323-04475-2. info
 • MARSH, Philip. Oral Microbiology. Wright, 2002. ISBN 0-7236-1051-7. info
 • BJARNSHOLT, Thomas, Claus MOSER a Niels HØIBY. Biofilm Infections. Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-6084-9. e-book info
 • CZ: (1) + protokoly jsou základní, (2) doplňková. EN: (3) + protocols are essential, (4) additionary
Výukové metody
přednášky, prezentace kazuistik, domácí studium doporučené literatury
Metody hodnocení
Návštěva přednášek se nekontroluje, je však vřele doporučena.
Předmět je zakončen písemným připouštěcím testem, praktickou zkouškou a ústní teoretickou zkouškou. Při neúspěchu při kterékoli části student dále nepokračuje.
Student nejprve absolvuje písemný připouštěcí test (20 otázek, většina typu "single best answer", menší část doplňovacích či jiných). V případě úspěšného absolvování testu (alespoň 13 správných odpovědí) pokračuje student k praktické zkoušce. Praktická zkouška představuje splnění praktického úkolu, který si student vylosuje nebo mu je určen asistentem. Student neúspěšný u praktické zkoušky nepokračuje k teoretické zkoušce. U opravného pokusu se promíjí test studentům, kteří jej v předchozím pokusu úspěšně napsali, a praktická zkouška studentům, kteří byli u předchozího pokusu hodnoceni známkou A nebo B. Toto neplatí pro studenty, kteří přicházejí znovu na řádný termín poté, co si předmět zapsali jako opakovaný.
Poté student (v případě úspěšného napsání testu) pokračuje k teoretické části, kde si losuje jednu trojici otázek. Otázek je celkem 180 (toto číslo se může mírně změnit). V případě úspěšného absolvování připouštěcího testu a následného neúspěchu u ústní části zkoušky se při příštím pokusu v rámci jednoho zapsání předmětu již připouštěcí test neabsolvuje.
U druhých opravných termínů (popř. prvních opravných v opakovaném zápisu předmětu u studentů, na které se již vztahuje nové znění SaZŘ) není úspěšné složení testu ani praktické části podmínkou připuštění k teoretické části zkoušky.
Navazující předměty
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt – E-mail and phone contact:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 090, (přednosta ústavu/head)
Sekretariát/secretary: 543 183 091
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 117
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 092
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Milada Dvořáčkova: milada.dvorackova@fnusa.cz
odb. as. Ing. Veronika Holá, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz
as. Mgr. Martina Mahelová: 150878@mail.muni.cz
as. Mgr. Petra Šišková: 151271@mail.muni.cz
as. MUDr. Alena Siváková: alena.sivakova@fnusa.cz
as. Mgr. Tereza Peroutková: peroutkova.tereza@fnusa.cz
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu. More information in Practical Hall.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkušební otázky budou uveřejněny ve Studijních materiálech předmětu
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.