ZLNV041c Neurovědy - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/1.5/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Mohamed Al-Kubati, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Damborská, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (cvičící)
Bc. Petra Burišková (pomocník)
Mgr. Lea Neumayerová (pomocník)
Ing. Hana Pavlicová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLNV041c/21: Po 7. 4. až Pá 30. 5. Út 13:00–15:30 A20/207
ZLNV041c/22: Po 7. 4. až Pá 30. 5. Út 13:00–15:30 A20/207
ZLNV041c/23: Po 7. 4. až Pá 30. 5. Út 13:00–15:30 A20/207
ZLNV041c/24: Po 7. 4. až Pá 30. 5. St 10:15–12:45 A20/207
ZLNV041c/40: Po 17:20–18:40 A11/327
Předpoklady
ZLAN0333s Anatomie III - seminář && ZLAN0333c Anatomie III -pitvy && ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ZLFY0321s Fyziologie I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu bude student prakticky ovládat vyšetřovací metody funkcí nervového systému člověka. Získané záznamy bude schopen interpretovat ve vztahu k fyziologickým dějům odehrávající se v lidském organismu. Dále bude ze záznamů odvozovat a vypočítávat další parametry běžně používané v klinické praxi. Výsledky získané jak měřením, tak i výpočtem bude umět hodnotit a případné odchylky vysvětlit.
Osnova
  • Reflexy u člověka. Reflex Achillovy šlachy-mechanická a elektrická odpověď. Fyziologie kůže. Kožní čidla. Vyšetření vzpřímeného postoje. Závrať a nystagmus. Vyšetření zrakové ostrosti. Akomodace. Scheinerův pokus. Zorné pole a slepá skvrna. Vyšetření barvocitu. Astigmatismus. Vidění za šera. Pozorování očního pozadí. Purkyňovy obrázky. Reakční doba. Elektrookulografie. Elektroencefalografie.
Literatura
Výukové metody
Výuka probíhá formou laboratorních cvičení, kdy se studenti vyšetří navzájem danou metodou. Z naměřených dat vypracují protokol, který odevzdají na konci cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován za plnou účast na všech praktických cvičeních a kompletní vypracování všech laboratorních protokolů.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat praktických cvičení je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a webových stránkách. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím.

A list of all laboratory practice topics is post up on notice board of Department of Physiology and on its website. Consultations are possible after personal arrangement with the teacher.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.