ZLPF0521c Patologická fyziologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLPF0521c/21: Po 12. 11. až Pá 16. 11. každý pracovní den 7:30–12:50 N02104/106
ZLPF0521c/22: Po 1. 10. až Pá 5. 10. každý pracovní den 7:30–12:50 N02104/106
ZLPF0521c/23: Po 29. 10. až Pá 2. 11. každý pracovní den 7:30–12:50 N02104/106
Předpoklady
ZLFY0422p Fyziologie II - přednáška && ZLBC041p Biochemie II - přednáška && ZLAN0333p Anatomie III-předn. && ZLHE0322p Histol. a embryol.II.- předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT0222p Zákl. lék. terminologie -p ) && ZLET021p Etika v zub.lék.-předn.
Praktická výuka je povinná. Účast je omluvena pouze v případě pracovní neschopnosti. Student může ve zdůvodněných případech nahradit výuku v jiném pravidelném termínu po předchozí domluvě s vyučujícím. Semestrální výuka je ukončena zápočtem. V průběhu semestru mohou vyučující průběžně testovat znalosti písemnými testy popř. zadávat studentům samostatné referáty. Je bezpodmínečně nutné nosit v průběhu praktické výuky laboratorní plášť.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1) Úvod, bezpečnost práce, principy a etické zásady provádění experimentů na zvířatech. Základní chirurgické techniky, práce s laboratorními zvířaty (příprava zvířete k pokusu a probatorní laparotomie) 2) Experimentálně navozený akutní radiační syndrom u zvířete - hematologické důsledky (I. část) 3) Statistické hodnocení experimentů (základy). 4) Experimentálně navozený akutní radiační syndrom u zvířete - hematologické důsledky (II. část) 5) Ateroskleróza (seminář), princip a demonstrace vyšetření periferních cév pomocí ultrazvuku 6) Esenciální a sekundární hypertenze (seminář). Experimentálně navozená renální ischemie (průkaz reninu v ledvině). 7) Poruchy ventilace a výměny plynů v plicích - spirometrické vyšetření a hyperoxický test. 8) Poruchy acidobazické rovnováhy (seminář). 9) Onemocnění krvetvorby (seminář), hematologické nálezy u vybraných onemocnění krve. 10) Arytmologie (seminář), demonstrace vybraných typů poruch rytmu.
Osnova
  • Seminární skupina 22 1.10. 2007 7.30-10.00 Úvod, bezpečnost práce, principy a etické zásady provádění experimentů na zvířatech. Základní chirurgické techniky, práce s laboratorními zvířaty (příprava zvířete k pokusu a probatorní laparotomie). 10.20-12.50 Experimentálně navozený akutní radiační syndrom u zvířete - hematologické důsledky (I. část) 2.10. 2007 7.30-10.00 Statistické hodnocení experimentů (základy). 10.20-12.50 Experimentálně navozený akutní radiační syndrom u zvířete - hematologické důsledky (II. část) 3.10. 2007 7.30-10.00 Ateroskleróza (seminář), princip a demonstrace vyšetření periferních cév pomocí ultrazvuku 10.20-12.50 Esenciální a sekundární hypertenze (seminář). Experimentálně navozená renální ischemie (průkaz reninu v ledvině). 4.10. 2007 7.30-10.00 Poruchy ventilace a výměny plynů v plicích - spirometrické vyšetření a hyperoxický test. 10.20-12.50 Poruchy acidobazické rovnováhy (seminář). 5.10. 2007 7.30-10.00 Onemocnění krvetvorby (seminář), hematologické nálezy u vybraných onemocnění krve. 10.20-12.50 Arytmologie (seminář), demonstrace vybraných typů poruch rytmu. Seminární skupina 23 29.10. 2007 7.30-10.00 Úvod, bezpečnost práce, principy a etické zásady provádění experimentů na zvířatech. Základní chirurgické techniky, práce s laboratorními zvířaty (příprava zvířete k pokusu a probatorní laparotomie) 10.20-12.50 Experimentálně navozený akutní radiační syndrom u zvířete - hematologické důsledky (I. část) 30.10. 2007 7.30-10.00 Statistické hodnocení experimentů (základy). 10.20-12.50 Experimentálně navozený akutní radiační syndrom u zvířete - hematologické důsledky (II. část) 31.10. 2007 7.30-10.00 Ateroskleróza (seminář), princip a demonstrace vyšetření periferních cév pomocí ultrazvuku 10.20-12.50 Esenciální a sekundární hypertenze (seminář). Experimentálně navozená renální ischemie (průkaz reninu v ledvině). 1.11. 2007 7.30-10.00 Poruchy ventilace a výměny plynů v plicích - spirometrické vyšetření a hyperoxický test. 10.20-12.50 Poruchy acidobazické rovnováhy (seminář). 2.11. 2007 7.30-10.00 Onemocnění krvetvorby (seminář), hematologické nálezy u vybraných onemocnění krve. 10.20-12.50 Arytmologie (seminář), demonstrace vybraných typů poruch rytmu. Seminární skupina 21 12.11. 2007 7.30-10.00 Úvod, bezpečnost práce, principy a etické zásady provádění experimentů na zvířatech. Základní chirurgické techniky, práce s laboratorními zvířaty (příprava zvířete k pokusu a probatorní laparotomie) 10.20-12.50 Experimentálně navozený akutní radiační syndrom u zvířete - hematologické důsledky (I. část) 13.11. 2007 7.30-10.00 Statistické hodnocení experimentů (základy). 10.20-12.50 Experimentálně navozený akutní radiační syndrom u zvířete - hematologické důsledky (II. část) 14.11. 2007 7.30-10.00 Ateroskleróza (seminář), princip a demonstrace vyšetření periferních cév pomocí ultrazvuku 10.20-12.50 Esenciální a sekundární hypertenze (seminář). Experimentálně navozená renální ischemie (průkaz reninu v ledvině). 15.11. 2007 7.30-10.00 Poruchy ventilace a výměny plynů v plicích - spirometrické vyšetření a hyperoxický test. 10.20-12.50 Poruchy acidobazické rovnováhy (seminář). 16.11.2007 7.30-10.00 Onemocnění krvetvorby (seminář), hematologické nálezy u vybraných onemocnění krve. 10.20-12.50 Arytmologie (seminář), demonstrace vybraných typů poruch rytmu.
Literatura
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti opakující 3. ročník nemusejí znovu absolvovat praktika, budou jim uznány zápočty, ke zkoušce mohou přijít v nejbližším zkouškovém období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.