ZLPF0521c Patologická fyziologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLPF0521c/21: Po 10. 11. až Pá 14. 11. každý pracovní den 7:30–12:50 A18/106
ZLPF0521c/22: Po 29. 9. až Pá 3. 10. každý pracovní den 7:30–12:50 A18/106
ZLPF0521c/23: Po 27. 10. až Pá 31. 10. každý pracovní den 7:30–12:50 A18/106
Předpoklady
ZLFY0422p Fyziologie II - přednáška && ZLBC041p Biochemie II - přednáška && ZLAN0333p Anatomie III-předn. && ZLHE0322p Histol. a embryol.II.- předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT0222p Zákl. lék. terminologie -p ) && ZLET021p Etika v zub.lék.-předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení a seminářů z patologické fyziologie je poskytnout studentům základní představy o patologických stavech a experimentální práci, seznámit je s anestezií a základními chirurgickými technikami a získat praktické experimentální dovednosti pro svoje další studium a práci.
Osnova
 • Seminární skupina 22 (3. výukový týden)
 • 29.9. 2008
 • 7.30-10.00 Úvod, bezpečnost práce, principy a etické zásady provádění experimentů na zvířatech. Základní chirurgické techniky, práce s laboratorními zvířaty (příprava zvířete k pokusu a probatorní laparotomie). Doc. Kaňková
 • 10.20-12.50 Poruchy ventilace a výměny plynů v plicích - spirometrické vyšetření a hyperoxický test. As. Pácal
 • 30.9. 2008
 • 7.30-10.00 Statistické hodnocení experimentů (základy). As. Masařík
 • 10.20-12.50 Ateroskleróza (seminář), princip a demonstrace vyšetření periferních cév pomocí ultrazvuku. As. Jurajda
 • 1.10. 2008
 • 7.30-10.00 Onemocnění krvetvorby (seminář), hematologické nálezy u vybraných onemocnění krve (praktický nácvik mikroskopické techniky a hodnocení hematologických parametrů). Prof. Izakovičová Hollá
 • 10.20-12.50 Experimentálně navozený akutní radiační syndrom u zvířete - hematologické důsledky (I. část). Prof. Izakovičová Hollá
 • 2.10. 2008
 • 7.30-10.00 Experimentálně navozený akutní radiační syndrom u zvířete -hematologické důsledky (II. část). Prof. Izakovičová Hollá
 • 10.20-12.50 Esenciální hypertenze (seminář), jednorázové a ambulantní vyšetření krevního tlaku a tepové frekvence, změny TK a TF při změně polohy těla, izometrické a aerobní zátěži. Prof. Izakovičová Hollá
 • 3.10. 2008
 • 7.30-10.00 Sekundární hypertenze (seminář). Exp. navozená renální ischémie (průkaz reninu v ledvině). Prof. Izakovičová Hollá
 • 10.20-12.50 Arytmologie (seminář), demonstrace vybraných typů poruch rytmu. Zápočty. Prof. Izakovičová Hollá
 • Seminární skupina 23 (7. výukový týden)
 • 27.10. 2008
 • 7.30-10.00 Úvod, bezpečnost práce, principy a etické zásady provádění experimentů na zvířatech. Základní chirurgické techniky, práce s laboratorními zvířaty (příprava zvířete k pokusu a probatorní laparotomie). Prof. Izakovičová Hollá
 • 10.20-12.50 Arytmologie (seminář), demonstrace vybraných typů poruch rytmu. Prof. Izakovičová Hollá
 • 28.10. 2008
 • Státní svátek
 • 29.10. 2008
 • 7.30-10.00 Onemocnění krvetvorby (seminář), hematologické nálezy u vybraných onemocnění krve (praktický nácvik mikroskopické techniky a hodnocení hematologických parametrů). Prof. Izakovičová Hollá
 • 10.20-12.50 Exp. navozený akutní radiační syndrom u zvířete – hematologické důsledky (I. + II. část). Prof. Izakovičová Hollá
 • 30.10. 2008
 • 7.30-10.00 Poruchy ventilace a výměny plynů v plicích – spirometrické vyšetření. As. Pácal
 • 10.20-12.50 Statistické hodnocení experimentů (základy). As. Masařík
 • 31.10. 2008
 • 7.30-10.00 Ateroskleróza (seminář), princip a demonstrace vyšetření periferních cév pomocí ultrazvuku. As. Jurajda
 • 10.20-12.50 Esenciální a sekundární hypertenze (seminář) – exp. navozená renální ischémie (průkaz reninu v ledvině). Zápočty. Doc. Kaňková
 • Seminární skupina 21 (9. výukový týden)
 • 10.11. 2008
 • 7.30-10.00 Úvod, bezpečnost práce, principy a etické zásady provádění experimentů na zvířatech. Základní chirurgické techniky, práce s laboratorními zvířaty (příprava zvířete k pokusu a probatorní laparotomie). Prof. Izakovičová Hollá
 • 10.20-12.50 Onemocnění krvetvorby (seminář), hematologické nálezy u vybraných onemocnění krve (praktický nácvik mikroskopické techniky a hodnocení hematologických parametrů). Prof. Izakovičová Hollá
 • 11.11. 2008
 • 7.30-10.00 Statistické hodnocení experimentů (základy). As. Masařík
 • 10.20-12.50 Experimentálně navozený akutní radiační syndrom u zvířete - hematologické důsledky (I. část). Prof. Izakovičová Hollá
 • 12.11. 2008
 • 7.30-10.00 Ateroskleróza (seminář), princip a demonstrace vyšetření periferních cév pomocí ultrazvuku. As. Jurajda
 • 10.20-12.50 Exp. navozený akutní radiační syndrom u zvířete – hematologické důsledky (II. část). Prof. Izakovičová Hollá
 • 13.11. 2008
 • 7.30-10.00 Poruchy ventilace a výměny plynů v plicích - spirometrické vyšetření. As. Pácal
 • 10.20-12.50 Esenciální hypertenze (seminář), jednorázové a ambulantní vyšetření krevního tlaku a tepové frekvence, změny TK a TF při změně polohy těla, izometrické a aerobní zátěži. Doc. Kaňková
 • 14.11.2008
 • 7.30-10.00 Sekundární hypertenze (seminář). Exp. navozená renální ischémie (průkaz reninu v ledvině). Prof. Izakovičová Hollá
 • 10.20-12.50 Arytmologie (seminář), demonstrace vybraných typů poruch rytmu.Zápočty. Prof. Izakovičová Hollá
Literatura
Metody hodnocení
Praktická výuka je povinná (účast je omluvena pouze v případě pracovní neschopnosti). V průběhu semestru mohou vyučující průběžně testovat znalosti písemnými testy popř. zadávat studentům samostatné referáty. Semestrální výuka je ukončena zápočtem, předpoklady k jeho udělení jsou: (i) kompletní účast v praktiku, (ii) vypracované protokoly exp. praktických cvičení, (iii) další individuálně zvolená kritéria konkrétním vyučujícím.
Informace učitele
Je bezpodmínečně nutné nosit v průběhu praktické výuky laboratorní plášť a dbát na zásaby bezpečnosti práce. Student může ve zdůvodněných případech nahradit výuku v jiném pravidelném termínu, ale pouze po předchozí domluvě s vyučujícím.

Students have to be wearing lab coats during the practicals and follow the safety rules when working experimentally. Student can - with tutor's approval - substitute the particular practical with another group in case he/she has a justifiable reason for it.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti opakující 3. ročník nemusejí znovu absolvovat praktika, budou jim uznány zápočty, ke zkoušce mohou přijít v nejbližším zkouškovém období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.