ZLPY0911c Psychiatrie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/25/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (cvičící)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLPY0911c/13: Po 15. 12. až Pá 19. 12. každý pracovní den 7:30–9:45 N02230
ZLPY0911c/14: Po 15. 12. až Pá 19. 12. každý pracovní den 7:30–9:45 N02230
ZLPY0911c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLNV041p Neurovědy - přednáška && ZLPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && ( ZLNE0811c Neurologie - cvičení || ZLNE0822c ) && ZLCH0833c Chirurgie III - cvičení && ( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci výuky daného předmětu jsou studenti seznámeni s postavením psychiatrie v zubním lékařství. Během studia získávají přehled o možných duševních chorobách, klinických projevech, jejich léčení a ošetřování. Důraz je kladen na zásady cílené komunikace s psychiatricky nemocnými při zubním ošetření.
Osnova
 • Náplň oboru psychiatrie, organizace psychiatrické péče, psychiatrické vyšetření. Schizofrenie, antipsychotika. Afektivní poruchy, antidepresiva. Organické psychické poruchy, závislosti. Neurotické poruchy, anxiolytika.
Literatura
  povinná literatura
 • Žourková A. et. al.: Obecná a speciální psychiatrie - E-learningová učebnice http://portal.muni.cz
 • Elektronická učebnice: Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství, přístupné z http://portal.muni.cz
  doporučená literatura
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 192 s. ISBN 8071846902. info
 • Speciální psychiatrie. Edited by Petr Zvolský. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 206 s. ISBN 807184666X. info
  neurčeno
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Basic psychopathological terms and psychiatric diagnoses. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 203 s. ISBN 8024608251. info
Výukové metody
semináře, kazuistiky, diskuse
Metody hodnocení
Zakončení předmětu zápočtem.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Semináře z Psychiatrie pro 5. ročník ZL (stud. sk. 13 a 14) se konají v týdnu od 15. do 19. 12. 2014 od 7.30 - 9.45 hodin v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: K zápočtu je nutná přítomnost na stážích a seminářích
Předmět je vyučován každoročně.
Další informace najdete na: http://psychiatrie.med.muni.cz.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.