ZLPY0911c Psychiatrie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/25/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (cvičící)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Václav Krmíček (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLPY0911c/13: Po 19. 12. až Pá 23. 12. každý pracovní den 7:30–9:45 N02230
ZLPY0911c/14: Po 19. 12. až Pá 23. 12. každý pracovní den 7:30–9:45 N02230
ZLPY0911c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLNV041p Neurovědy - přednáška && ZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && ( ZLNE0811c Neurologie - cvičení || ZLNE0822c ) && ZLCH0833c Chirurgie III - cvičení && ( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. )
ZLNV041p Neurovědy-přednáška, ZLPF0622p Patologická fyziologie II- přednáška, ZLFA0722c Farmakologie II- cvičení, ZLNE0822c Neurologie II - cvičení, ZLCH0833c Chirurgie III – cvičení, ZLIP061p Interní propedeutika-přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci výuky daného předmětu jsou studenti seznámeni s postavením psychiatrie v zubním lékařství. Během studia získávají přehled o možných duševních chorobách, klinických projevech, jejich léčení a ošetřování. Důraz je kladen na zásady cílené komunikace s psychiatricky nemocnými při zubním ošetření.
Osnova
 • Náplň oboru psychiatrie, organizace psychiatrické péče, psychiatrické vyšetření. Schizofrenie, antipsychotika. Afektivní poruchy, antidepresiva. Organické psychické poruchy, závislosti. Neurotické poruchy, anxiolytika.
Literatura
  povinná literatura
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Alexandra ŽOURKOVÁ. Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství. 1. vyd. Brno, Multimediální. brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2010. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
  doporučená literatura
 • HOSCHL, Cyril a Jan LIBIGER. Psychiatrie, 2. dopl. a opr. vyd. 2. vyd. Praha: TIGIS, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie, 1. vydání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9. info
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
  neurčeno
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Basic psychopathological terms and psychiatric diagnoses. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 203 s. ISBN 8024608251. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. General and specialized psychiatry. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2011. URL info
 • COWEN, Philip, P. J. HARRISON a Tom BURNS. Shorter Oxford textbook of psychiatry. Sixth edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. 818 stran. ISBN 9780199605613. info
Výukové metody
semináře, kazuistiky, diskuse
Metody hodnocení
Zakončení předmětu zápočtem. Pro udělení zápočtu je nutná přítomnost na seminářích. Neomluvená absence je důvodem k neudělení zápočtu. V případě omluvené absence (je povolena nejvýše 1 absence) je nutné domluvit se na náhradě s dr. Bartečkem, zástupcem pro výuku.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
ZLPY0911c - Psychiatrie cvičení pro 5. ročník ZL v českém jazyce: Semináře z Psychiatrie pro 5. ročník ZL (stud. sk. 13 a 14) se konají v týdnu od 19. do 23. 12. 2016 od 7.30 - 9.45 hodin v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro. ---------------------- ZLPY0911c - Psychiatrie seminars for the 5th year of dentists in English Seminars for dentists in psychiatry held 31.10 - 4. 11. 2016 (from 8.15 to 10.15 hours) in Seminary Hall ("Klubovna")Psychiatry Department,Faculty Hospital, Jihlavská 20, Brno, Building G, 1st Floor.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: K zápočtu je nutná přítomnost na stážích a seminářích
Předmět je vyučován každoročně.
Další informace najdete na: http://psychiatrie.med.muni.cz.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.