ZLVL7X63 Vnitřní lékařství blok 3 - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Bulíková (cvičící)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
MUDr. Libuše Hrnčířová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Lenka Kovářová (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Libuše Šimečková (pomocník)
David Tomášek (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLVL7X63/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. ) && ZLPA0622p Patologie II - předn. && ZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. && ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Splněné prerekvizity.Úspešné absolvování interní propedeutiky. Teoretické znalosti z patologické anatomie, patologické fyziologie, farmakologie z problematiky týkající se bloku č. 3. Aktivní účast na seminářích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem výuky je naučit studenty porozumět problematice onemocnění vyučovaných v bloku č.3: diabetologie, nefrologie, endokrinologie, revmatologie, problematika vnitřního prostředí. Student bude schopen rozpoznat příznaky těchto onemocnění, bude znát vyšetřovací postupy a zásady léčby těchto onemocnění.
Výstupy z učení
Po absolvování interního bloku č. 3 bude student schopen rozpoznat příznaky onemocnění vyučované v tomto bloku, tj. diabetologie, nefrologie, endokrinologie, revmatologie, problematika vnitřního prostředí. Bude znát vyšetřovací postupy a zásady léčby těchto onemocnění. Bude znát i správné zásady prevence těchto onemocnění.
Osnova
 • Nefrologie  Vyšetřovací metody v nefrologii
 •  Akutní glomerulonefritis
 •  Chronická glomerulonefritis
 •  Nefrotický syndrom
 •  Postižení ledvin u diabetu.
 •  Nádory ledvin a močových cest
 •  Intersticiální nefritis bakteriální,refluxová nefropatie
 •  Urolitiáza a její komplikace
 •  Akutní a chronická renální insuficience
 • Transplantace ledvin
 • ENDOKRINOLOGIE
 • Hypopituitarizmus
 • Diabetes insipidus, Akromegalie a gigantizmus
 • Cushingova choroba
 • Choroby štítné žlázy, Thyreotoxická krize,Hypothyreóza,Záněty štítné žlázy
 • Nádory štítné žlázy
 • Choroby příštitných tělísek
 • Choroby nadledvin,Akutní adrenokortikální krize,Connův syndrom, Feochromocytom
 • DIABETOLOGIE
 • Diabetes mellitus 1.typu
 • Diabetes mellitus 2. typu
 • Hraniční poruchy glukózové homeostázy.
 • Akutní komplikace diabetu - Ketoacidotické, hyperglykemické, neketoacidotické hyperosmolární kóma,Laktacidotické kóma
 • Chronické komplikace diabetu-Diabetická nefropatie. Diabetická retinopatie. Diabetická neuropatie
 • REVMATOLOGIE
 • Nesteroidní antirevmatika - mechanizmus účinku - klasifikace - nežádoucí účinky.
 • Systémový lupus erytematodes,Systémová sklerodermie,Sjo"grenův syndrom
 • Revmatická horečka
 • Osteoratróza,Dna - arthritis uratica
 • PORUCHY VODNÍHO A IONTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, PORUCHY ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY.
 • Poruchy vodního a iontového hospodářství
 • Poruchy acidobazické rovnováhy. Metabolická acidóza. Metabolická alkalóza. Respirační acidóza. Respirační alkalóza.
 • PORUCHY VÝŽIVY
Literatura
 • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
 • Češka Richard.: Interna (2., aktualizované vydání) triton 2015, 870s, ISBN 978-80-885-6
 • Souček M., et all: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha. Grada publishing 2005, 380s. ISBN 80-247-1367-5
Výukové metody
Výuka probíhá ve 4.denních blocích.Účas ve výuce je povinná. Studenti pracují v 5-6. členných skupinách u lůžka nemocného. V průběhu stáže studenti absolvují praktickou výuku na specializovaných odděleních pracoviště. Součástí výuky jsou odborné semináře
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je 100% aktivní účast a průběžně ověřované znalosti a dovednosti studenta. Zkouška ústní
Informace učitele
V den zahájení stáže - v pondělí si studenti přinesou zámek k uzamčení šatní skříňky. Po ukončení blokové stáže jsou povinni opět šatní skříňku uvolnit!!!!!!!!!!!! Děkuji za pochopení. První den výuky se studenti dostaví na sekretariát II. interní kliniky, FN Pekařská, budova J, 1.poschodí, kde dostanou stážovací kartu. Ve stážích studenti potřebují bílý plášť, přezůvky a fonendoskop. V prví polovině stáže probíhá výuka u lůžka. Po přestáce následuje odborný seminář.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018.