ZLZM0311p Zobrazovací metody v zubním lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Jan Křístek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Petr Ouředníček, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (přednášející)
MUDr. Jakub Stulík (přednášející)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jakub Foukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Rohan (cvičící)
Iva Čechová (pomocník)
Dagmar Němečková (pomocník)
Bc. Alena Sajídíová, DiS. (pomocník)
Garance
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika zobrazovacích metod - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (30,80 %), Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (53,80 %), Klinika dětské radiologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (15,40 %)
Rozvrh
Čt 27. 9. 12:00–12:50 A11/234, Čt 4. 10. 12:00–12:50 A11/234, Čt 11. 10. 12:00–12:50 A11/234, Čt 18. 10. 12:00–12:50 A11/234, Čt 25. 10. 12:00–12:50 A11/234, Čt 1. 11. 12:00–12:50 A11/234, Čt 8. 11. 12:00–12:50 A11/234, Čt 15. 11. 12:00–12:50 A11/234, Čt 22. 11. 12:00–12:50 A11/234, Čt 29. 11. 12:00–12:50 A11/335, Čt 6. 12. 12:00–12:50 A11/234, Čt 20. 12. 12:00–12:50 A11/234
Předpoklady
ZLPR0232c Preklinické zubní lék.II-cvič. && ZLBF011p Lékař.fyzika a informatika-př. && ZLLC011p Lék. chemie - předn.
ZLPR0232c Preklinické zubní lékařství II - cvičení ZLBF011p Lékařská fyzika a informatika - přednáška ZLLC011p Lékařská chemie - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Nukleární medicína: Výuka je koncipována jako úvod do studia nukleární medicíny. Student by měl znát základní principy vyšetření a měl by být schopen výběru diagnostických a terapeutických metod nukleární medicíny.Radiodiagnostika: výuka je koncipovaná jako technické základy CT, MR, UZ a RTG metod včetně anatomie a základních patologických obrazů. Student by měl znát základní principy vyšetření a anatomii a měl by být schopen zhodnotit anatomii na CT, MR a UZ a RTG snímcích. Podrobně by měl znát technické principy jednotlivých metod, jejich indikace a kontraindikace.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- bude mít znalost o principech zobrazovacích metod, rozlišení jednotlivých modalit, vhodné indikace a kontraindikace metod.
- bude schopen správné indikace zobrazovacích metod při podezření na specifické chorobné stavy,
- bude znát limitace zobrazovacích metod ve specifických chorobných stavech, bude schopen posoudit základní anatomické struktury na zobrazovacích vyšetřeních.
Osnova
 • Nukleární medicína: Radionuklidy, interakce záření s hmotou, detekce ionizujícího záření, zobrazovací techniky, SPECT, PET, radiofarmaka, biologické účinky ionizujícího záření, radiační ochrana. Diagnostika v urologii, scintigrafie skeletu a kostní dřeně, nukleární kardiologie. Scintigrafie CNS, plic, štítnice, GIT, jater a sleziny. Diagnostika v hematologii, diagnostika zánětů a tumorů. Radiofarmaka používaná u každé metody, vyšetření, interpretace nálezů, indikace. Princip radioimunologické diagnostiky. Vztah mezi nukleární medicínou a jinými zobrazovacími metodami, význam radionuklidových metot v diagnostickém algoritmu. Základy terapeutického použití radionuklidů.Radiodiagnostika: CT, MR, UZ, skiagrafie, skiaskopie, angiografie, intervence, kontrastní látky, ochrana před zářením, rizika záření, biologické účinky záření, stochastické a nestochastické účinky, indikace a kontraindikace. Diagnostika patologických stavů v jednotlivých specializacích (pediatrická radiologie, neuroradiologie, intervenční radiologie) a oblastech (kardiologie, gastroenterologie, radiologie hrudníku a srdce, urgentní stavy, muskuloskeletální systém). Diagnostika zánětů a tumorů. Kontrastní látky používaný u každé metody, jejich indikace a kontraindikace. Vztah mezi radiologií a jinými zobrazovacími metodami.
Literatura
  doporučená literatura
 • KORANDA, Pavel. Nukleární medicína. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 201 s. ISBN 9788024440316. info
 • HEŘMAN, Miroslav. Základy radiologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 314 s. ISBN 9788024429014. info
  neurčeno
 • Peter F. Sharp, Howard G. Gemmell, Alison D. Murray Practical Nuclear Medicine Springer Verlag London 2005 ISBN 978-4-85233-875-6
 • NEKULA, Josef. Radiologie. 3. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 205 s. ISBN 9788024410117. info
 • KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL. Nukleární medicína. 1. vyd. [Praha]: P3K, 2007. 185, xiv. ISBN 9788090358492. info
 • SVÍŽENSKÁ, Ivana a Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 s. ISBN 80-7013-334-1. info
 • BOUDNÝ, Jaroslav, Martin KÖCHER, Jan PEREGRIN a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. IV.díl Instrumentárium k intervenčním výkonům. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 42 s. ISBN 80-7013-298-1. info
 • ELIÁŠ, Pavel, Petr MÁCA, Jiří NEUWIRTH a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 84 s. ISBN 80-7013-294-9. info
 • VÁLEK, Vlastimil, Boleslav PROKEŠ, Karel BENDA, Naděžda CHVÁTALOVÁ a Jitka PEČINKOVÁ. Moderní diagnostické metody. I.díl Kontrastní vyšetření trávicí trubice. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 76 s. ISBN 80-7013-215-9. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech stáží. Ke kolokviu se může přilásit pouze student, který má zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.