aBFFY0222p Fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (přednášející)
Šárka Bébarová (pomocník)
Mgr. Lea Neumayerová (pomocník)
Garance
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
aBFFY0121c Fyziologie I - cvič. && aZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu Fyziologie má student dostatečný teoretický základ potřebný pro své povolání. Student zná podrobně zákony fungování lidského těla – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku. Student je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů. Podstatným cílem je, aby student získal kritické vědecké myšlení, byl schopen samostatné analýzy textu a výběru podstatných informací.
Osnova
 • Gastrointestinální systém (morfologie, funkce, metabolismus substrátů)
 • Žaludek, duodenum, pankreas, játra (morfologie a funkce)
 • Tenké a tlusté střevo (morfologie a funkce)
 • Výživa člověka
 • Obecné principy regulací (humorální, nervová, imunologická). Žlázy s vnitřní sekrecí
 • Regulace homeostázy natria, kalcia, regulace glykémie
 • Stres, těhotenství, laktace
 • Neuron, morfologie, funkční stavba, mediátory
 • Morfologie a funkce míchy, reflex extero-, proprioceptivní
 • Morfologie a funkce prodloužené míchy, mozečku, bazálních ganglií, mozkové kůry
 • Fyziologie zraku, sluchu
 • Vyšší nervová činnost, učení, paměť, spánek
 • Fyziologie dětského věku a stáří
Literatura
 • ROKYTA, Richard. Fyziologie : pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2008. 426 s. ISBN 808664247X. info
 • WILHELM, Zdeněk. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. Vydavatelství MU v Brně. Brno - Kraví Hora: Vydavatelství MU , Brno-Kraví Hora, 2002. 116 s. ISBN 80-210-2837-8. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
 • WILHELM, Zdeněk a Zuzana NOVÁKOVÁ. Praktická cvičení z Fyziologie - pro studenty bakalářských oborů. In Praktická cvičení z Fyziologie. 1.vydání. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta, 2004. s. 1-94, 94 s. ISBN 80-210-2601-4. info
 • Boron W.F. et al.: Medical Physiology. Saunders, Philadelphia 2003.
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Student si u ústní zkoušky náhodně vybere 3 otázky, které zodpoví po 15 minutové přípravě. Aby student úspěšně složil závěrečnou zkoušku, nesmí být žádná ze tří otázek hodnocena nedostatečně.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a webových stránkách. A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on its website.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.