aBFLT0655c Léčebná rehabilitace - Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/6/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Bušinová (cvičící)
Mgr. Lukáš Katzer (cvičící)
Mgr. Pavlína Svobodová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 8:00–10:40 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 8:00–10:40 Katedra fyzioterapie a RHB
Předpoklady
aBFGY051 Gynekologie && aBFLT0554c Reh. v psych., geriat.a ped.-c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
The main objective of the course is basic theoretical and practical knowledge according to Kabat, Vojta, Mojžíšová, sensomotoric function. Sensomotorics. Kabath method – basic exercise. Vojta method – basic exercise. Mojžíšová method – basic exercise.
Výstupy z učení
Student will know when the subject is finished:
- practical basics of the method by Kabat, Vojta, Mojžíšové, Levit
- practical basics of sensory motors
Osnova
 • Basic theoretical and practical knowledge according to Kabat
 • Basic theoretical and practical knowledge according to Vojta
 • Basic theoretical and practical knowledge according to Mojžíšová
 • Basic theoretical and practical knowledge of sensomotoric function
 • Soft tissue techniques
 • Manipulative therapy according to Lewit
 • Kabath method – basic exercise
 • Vojta method – basic exercise
 • Mojžíšová method – basic exercise
Literatura
 • HNÍZDIL, J. aj. Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha : Grada, 1996. 16 s. ISBN 80-7169-187-9
 • HROMÁDKOVÁ, J. a kol. Léčebná rehabilitace. 1. a 2. díl. 1. vyd. Jinočany : H a H, 1994. 392 s. ISBN 80-85787-69-5
 • GLENDAL. L. - KEY, P.T. Industrial Therapy. Missouri : Mosby-Year Book, Inc., 1995. 521 s. ISBN 0-8151-5046-6
 • 9. HALADOVÁ, E - NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. 137 s. ISBN 80-7013-237-X
 • DYLEVSKÝ, I. - DRUKA, R. - MRÁZOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. Praha : Grada, 2002. 664 s. ISBN 80-7169-681-1
 • HALADOVÁ, Eva. Léčebná tělesná výchova : cvičení. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1997. 134 s. ISBN 8070132361. info
Výukové metody
exercise
Metody hodnocení
theoretical and practical exam
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.