aBFMT0252 Metodika tělesné výchovy II

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Silvie Zendulková (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 7:30–9:00 Katedra fyzioterapie a RHB
Předpoklady
aBFMT0151c Metodika těl. výchovy I -cvič. && aBFMT0151p Metodika těl. výchovy I -před. && aZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student zná teoretické a praktické postupy v metodice tělesné výchovy, je prakticky seznámen se základní metodikou rozvoje pohybových schopností a dovedností včetně jejich testování. Úspěšný absolvent tohoto předmětu bude schopen v praktické výuce adekvátně využívat své teoretické znalosti o zákonitostech procesu výchovy a vzdělávání v interakci mezi učitelem, žákem, výchovně-vzdělávacím projektem a podmínkami vyučování. Bude schopen správně strukturovat výukovou jednotku tělesné výchovy, správně se na ni připravit a také objektivně evaluovat její výsledky. Ověří si v praxi schopnost porozumění a adekvátního používání názvosloví tělesných cvičení.
Osnova
  • Úvod do problematiky praktické výuky, seznámení s podmínkami pro udělení zápočtu, poučení o bezpečnosti v hodinách Metodiky tělesné výchovy. Vybrané metodiky rozvoje a testování rovnovážných schopností I, II. Vybrané metodiky rozvoje a testování vytrvalostních schopností I-IV. Vybrané techniky senzomotorické stimulace v tělesné výchově. Pedagogická psychomotorika I, II. Metodika pohybových cvičení s využitím overballů. Metodika pohybových cvičení s využitím gymballů. Metodika pohybových cvičení s využitím medicinballů. Metodika pohybových cvičení pro kompenzaci jednostranného pohybového zatížení sportovního i nesportovního charakteru.
Literatura
  • VILÍMOVÁ, V.: Didaktika tělesné výchovy. Brno: Paido, 2002. 103 s. (ISBN 80-7315-033-6)
  • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2002. 171 s.
  • HURYCHOVÁ, A., VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. Brno: MU, 1997. 71 s. (ISBN 80-210-1525-X)
  • NOVÁČEK, V., MUŽÍK, V., KOPŘIVOVÁ, J.: Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. Brno: Masarykova Univerzita, 2001 (ISBN 80-210-2642-1)
  • APPELT, K. et al: Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1989. 247 s. (ISBN 80-7033-011-2)
  • DOVALIL, J. et al. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2005, 2. vyd., 336 stran. (ISBN 80-7033-928-4)
  • APPELT, K., LIBRA, M.: Gymnastické názvosloví. Praha: Karolinum, 1998. 1. vyd. 88 s. (ISBN 80-7184-714-3)
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
teoretická a praktická zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.