aBFNE0422p Neurologie a neurofyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (přednášející)
Jana Aberlová (pomocník)
Mgr. Ladislava Jagošová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
I. neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: I. neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 8:30–9:20 B-5.022
Předpoklady
aBFNE0321 Neurol.a neurofyziol.I
Completion of the 1 year of studies and participation in lectures from Neurology and Neurophysiology of the winter semester 2017
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
At the end of the course students should be able to: understand and explain the principles of the anatomical and functional organization of the nervous system, basics of the clinical neurological examination, neurological topical and syndromological diagnosis. work with information on the structure of the neurological examination, to understand the indication, contraindication and complications of the paraclinical examinations; make reasoned decisions about main groups of neurological disorders: in the childhood and adults (stroke, epilepsy, movement disorders, vertebrogenic, neuromuscular disorders, multiple sclerosis, neurodegenerative disorders, neurotraumas, neuroinfections): theoretical background, current diagnostic procedures and therapy, typical case reports. To interpret clinal and paraclinical correlations.
Výstupy z učení
At the end of the course students should be able to:
- understand and explain the principles of the anatomical and functional organization of the nervous system, basics of the clinical neurological examination, neurological topical and syndromological diagnosis.
- work with information on the structure of the neurological examination,
- understand the indication, contraindication and complications of the paraclinical examinations;
- make reasoned decisions about main groups of neurological disorders: in the childhood and adults (stroke, epilepsy, movement disorders, vertebrogenic, neuromuscular disorders, multiple sclerosis, neurodegenerative disorders, neurotraumas, neuroinfections): theoretical background, current diagnostic procedures and therapy, typical case reports.
- interpret clinal and paraclinical correlations.
Osnova
 • 1. Definition of neurology and neurophysiology, the content. 2. History taking in neurology. The importance of the family history, objective history. 3. Reflexology. The principles and the significance of the reflexologic examination. 4. Cranial nerves I-VI. Anatomy, physiology, and pathophysiology. 5. Cranial nerves VII-XII. Anatomy, physiology, and pathophysiology. Mozkové nervy. 6. Pyramidal syndrome, types of palsies. Pyramidal pathways, anatomy and physiology. Pyramidal signs. 7. Stroke, muscle disorders. Motor pathway, central and peripheral motoneuron, the disorders of the transmission. 8. Sensitive system. Spinal cord syndromes. The anatomy and physiology of the sensitive pathways. Pathophysiology of the sensory disorders. Transversal and cordonal spinal cord syndromes. 9. The cerebellum. Anatomy, function and clinical pathophysiology of the cerebellum. Cerebellar symptoms and syndromes. 10. Extrapyramidal system. Anatomy, physiology and clinical pathophysiology of the extrapyramidal structures. Extrapyramidal syndromes and symptoms. 11. Examination of the spine. Anatomy and physiology of the spine structures. Principles of the manipulation therapy. 12. Compressive syndromes. Spinal compressive syndromes, the etiology. 13. Unconscioussness. The rating scale. Brainstem syndromes. 14. Meningeal syndrome. The syndrome of the intracranial hypertension. anatomy and function of the meninges. 15. Paraclinical examinations in neurology- Xray, CT, DSA, MRI, PET, SPECT. 16. Paraclinical examinations in neurology- neurophysiology (EMG, EP, EEG and oher specialized techniques).
Literatura
  povinná literatura
 • TYRLÍKOVÁ, Ivana a Martin BAREŠ. Neurologie pro nelékařské obory. Vyd. 2., rozš. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 9788070135402. info
  doporučená literatura
 • Cash's Textbook of Neurology for Physiotherapists 4th Edition , by by Patricia A. Downie (Editor) , ISBN 978-0397582983
  neurčeno
 • John Morris, Joseph Jankovic: Neurological Clinical Examination, Hodler Arnold Co, 2012
 • Učebnice speciální neurologie. Edited by Zdeněk Kadaňka. 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 302 s. ISBN 9788021053205. info
 • ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ a Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie. 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003. 197 s. ISBN 80-210-3309-6. info
Výukové metody
lectures
Metody hodnocení
final credit. Oral exam.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Informace jsou vyvěšeny na nástěnkách I. neurologické kliniky.
Kontaktní osoby:
I.neurologická klinika (FN Pekařská), garant oboru: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., irena.rektorova@fnusa.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/aBFNE0422p