aVLBC0422p Biochemie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Roman Sándor (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLBI0222p Biologie II - přednáška && aVLBF011p Biophysics - lecture && aVLBC0321s Biochemie I - sem. && aVLBC0321c Biochemie I - cvičení && aVLFY0321c Fyziologie I - cv. && aVLFY0321s Fyziologie I - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět na navazuje na Biochemii I (VLBC0321p) a zabývá se integrací biochemických pochodů v lidském těle. Cílem je porozumění biochemickým pochodům charakteristickým pro jednotlivé tkáně a orgány a principy jejich regulace. Zaměřuje se na vztahy mezi zdravím a nemocí z biochemického úhlu pohledu. Poukazuje na souvislosti mezi biochemickými principy a dalšími medicínskými předměty, jako je fyziologie, imunologie, farmakologie, toxikologie a další. Je současně úvodem do klinické biochemie.
Výstupy z učení
Student je schopen vysvětlit vzájemné vztahy mezi metabolismem živin za různých stavů organismu. Popíše metabolické charakteristiky hlavních orgánů a tkání a hlavní poruchy, diskutuje jejich souvislost s nemocemi. Rozumí a diskutuje principy udržování homeostázy a acidobazické rovnováhy v organismu, včetně řešení modelových situací Diskutuje složení tělních tekutin a jeho poruchy v souvislosti s principy homeostázy. Vysvětlí principy regulace metabolismu na všech úrovních.
Osnova
  • Digestion and absorption of lipids. Blood plasma lipids and the major groups of lipoproteins. Metabolic fate of chylomicrons and VLDL, the metabolism of HDL • The integration of intermediary metabolism at the tissue and organ level (after the meal, during starvation, stress, obesity, diabetes). • The metabolic functions of the liver. Metabolism of main nutrients. Catabolism of haemoglobin, bilirubin metabolism. Metabolism of iron and copper. • Biotransformation of xenobiotics. Two phases of biotransformation, typical reactions, cytochrome P450. Metabolism of ethanol. Water and Na+, K+ ions balance, osmolality and volume of ECF, regulation, disorders. • Transport of O2 and CO2. Metabolic pathways producing/consuming H+ ions.Buffer bases of blood, blood plasma, ICF, the parameters of acid-base status. • Normal renal functions. Glomerular filtration. Tubular resorption and secretion. • Steroid and thyroid hormones – biosynthesis, secretion, and effects. • Control of metabolism. Mechanism of hormone and neurotransmitter action. Types of cell membrane receptors, intracellular effects of ligand binding; intracellular receptors. • Metabolism of nervous tissue. Neuro-secretion. The biosynthesis and inactivation of neurotransmitters, neurotransmission across synapses. Cholinergic, adrenergic, and (inhibitory) gabaergic receptors. • Metabolism of calcium, magnesium, phosphates, fluorine, and iodine. Hormones involved in their metabolism. • The extracellular matrix. Synthesis and post-translational modifications of collagen, intermolecular crosslinks in collagen and elastin, proteoglycans. Calcification of bone, regulation. Biochemical markers of bone resorption and formation. • The major proteins of blood plasma. Endothelial cells. The blood-coagulation cascade, inhibition of clotting. Fibrinogen, fibrin, fibrinolysis. • Biochemistry of blood cells. Molecular principles of immunochemistry.
Výukové metody
Teaching form are lectures. Supplementary subjects are seminars and practicals
Metody hodnocení
Student must have course-unit credit of seminar and practicals in the day of exam. • The examination has writen and oral part. The test consists of 25 questions and is solved on computers in the computer room of Department of Biochemistry (personal university ID /UCO/ and pass-word for IS MUNI is necessary for entrance to the test): As a rule, 10 questions are from practical exercises. Remaining 15 questions cover essential knowledge ranging over all studied topics. Only those students who gain 14 correct answers at a minimum will be permitted to sit for the oral examination. The oral part of examination Students select three questions and have about 30 minutes for the written preparation. They should summarize their answers as concisely and accurately as possible. It is recommended to follow these items: - to write a brief synopsis emphasizing the main ideas. - to draw metabolic pathways in structural formulas with a short comment. - where appropriate, to draw a picture. A good and concise preparation reflects the students’ knowledge and understanding the biochemistry and will be considered in the final classification.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.