aVLCH0731p Chirurgie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 15. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (přednášející)
MUDr. Filip Marek, Ph.D. (cvičící)
Hana Baráčková (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Eva Kysilková (pomocník)
Garance
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLPF0622p Patologická fyziol. II - př && aVLPA0622p Patologie II - před. && aVLLP0633c Propedeutika III - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Main objectives of this lecture is to introduce the basic information about head, neck, thoracic (mediastinum, gullet, lungs) and abdominal (stomach, duodenum, small intestine, colon, rectum, pancreas, liver, billiary system, abdominal wall hernia) surgery - incidence rate, etiology, patogenesis, diagnosis, treatment, prognosis.
Výstupy z učení
Student is able:
- to recognise typical surgical diseases.
- to recommend diagnostic proces and basic therapeutic treatment after completing this course.
- to observe typical imaging findings in basic surgical diseases
- to set up the basic differential diagnostics.
Osnova
 • Head and neck surgery
 • Surgery of the breast, trauma of the chest wall
 • Lung surgery, mediastinum, oesophagus
 • Hernias of the abdomen, diaphragma
 • Surgery of the spleen and pancreas
 • Stomach, duodenum, intestinal surgery
 • Colon, rectum and anus
Literatura
 • Náhradní obsah: L.W. Way, Současná chirurgická diagnostika a léčba, 1998, Grada Publ., ISBN 80-7169/397/9, Sabiston- Textbook of Surgery, ISBN 0-7216-1259-8. Doplňky: Ján Černý, Špeciálna chirurgia, Osveta 1996, S. Schwartz: Textbook of Surgery, L.W. Way
 • ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 395 s. ISBN 807262329X. info
 • STAFFA, Robert. Záchrana kriticky ischemické končetiny -pedální bypass. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 112 s. Grada Publishing Avicenum 2090. ISBN 80-247-0957-0. info
 • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 575. ISBN 8072622609. info
 • ŠNAJDAUF, Jiří, Karel CVACHOVEC a Tomáš TRČ. Dětská traumatologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xv, 180. ISBN 8072621521. info
 • FIRT, Pavel. Cévní chirurgie. Praha: Avicenum, 1991. ISBN 80-201-0047-4. info
 • SABISTON, David C. Textbook of Surgery. 1991. ISBN 0-7216-3492-3. info
Výukové metody
lecture
Metody hodnocení
This lecture is not credited, it is a part of continual preparation for state final examination in surgery at the end of the education.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Výuka probíhá na pracovištích I, II, chirurgické kliniky FN u sv. Anny, Chirurgické kliniky FN Brno-Bohunice Chirurgické kliniky a Ortopedické kliniky FDN Černopolní, Ortopedické kliniky nemocnice u sv. Anny a Ortopedické kliniky FN Brno Bohunice, ARK kliniky FN u sv. Anny, Kliniky Plastické chirurgie FN: Berkova ul. Kontaktní osoby pro jednotlivá pracoviště: I. chir: Doc. Veverková II.chir: Dr Novotný Chir.klinika Bohunice: Dr.Procházka Dětská ortopedie: Dr. Jochymek Dětská chirurgie: Dr. Bíbrová Ortopedie FN u sv. Anny: Doc. Rozkydal Ortopedie FN Bohunice: Doc. Chaloupka Plastická chirurgie: Dr. Dvořák Klinika popálenin a plastické chirurgie: Dr Lipový CKTCH: Doc. Němec KUCH: Dr. Krtička
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předložení prezentace na téma probírané v daném semestru. Nutná 100% účast na stážích.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 8 týdnů po 2 hodinách.
Pro výuku ve FN Brno Bohunice: nutné převlékání (bílý plášť a přezůvky) v šatně pro mediky v -1.NP lůžkového traktu; výuka probíhá i v posluchárnách jiných klinik ve FN Brno. Aktuální rozpis je zveřejněn na vývěsce pro studenty na CHK v 7.NP.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019.