aVLFA0721p Farmakologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lea Janáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Merhautová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Adriána Papiež, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC (přednášející)
doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
Renata Bláblová (pomocník)
Mgr. Martin Brož (náhr. zkoušející)
Mgr. Kateřina Nebeská (náhr. zkoušející)
Mgr. Kristýna Nosková (náhr. zkoušející)
Květoslava Sedlářová (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 11. 1. Čt 18:00–19:40 KOM 200
Předpoklady
aVLPF0622c Patologická fyziol. II - cv && aVLPA0622c Patologie II - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
The aims of the course are:
to explain the basic pharmacodynamic and pharmacokinetic processes and principles
to explain the basic principles of therapy of intoxications
to describe the factors that influence the drug effect
Výstupy z učení
Student after the course:
knows basic pharmacodynamic principles
knowns basic pharmacokinetic principles
knows basic factors that influence the effect of drugs
is able to suggest therapeutic measures in case of drug intoxication
Osnova
 • VLFA07212c - Pharmacology I - Lectures

  General medicine

  Autumn semester 2018

 • 1st week
 • Topic: PHARMACOLOGY AND ITS SUB-BRANCHES
 • Course content: Definition of pharmacology and its sub-branches of pharmacology. Drug, medical product – basic pharmacological terminology. Sources of research and development of new drugs. Principles of correct drug use – types of pharmacotherapy and rational pharmacotherapy.
 • 2nd week
 • Topic: OVERVIEW OF DRUG DOSAGE FORMS
 • Course content: Classification and overview of drug dosage forms for ready-made production and individual preparation, advantages and disadvantages of the particular types of drug dosage forms in clinical use, typical auxiliary substances (excipients). Drug dosage forms with controlled release.
 • 3rd week
 • Topic: ROUTES OF DRUG ADMINISTRATION
 • Course content: Classification of routes of administration, description of the individual ways with examples of drugs. Overview of innovative administration routes.
 • 4th week
 • Topic: PHARMACOKINETICS I
 • Course content: General principles of drug fate in the organism. Overview of the individual pharmacokinetic processes and parameters.
 • 5th week
 • Topic: PHARMACOKINETICS II
 • Course content: Single, continual and repeated drug administration. Principles of therapeutic drug monitoring. Compartment models. Fundamentals of population pharmacokinetics.
 • 6th week
 • Topic: PHARMACODYNAMICS
 • Course content: Mechanisms of drugs effects – classification, examples. Receptor theory – types of ligands and receptors. Change in drug effect after repeated administration.
 • 7th week
 • Topic: DRUG SAFETY
 • Course content: Adverse drug effects - classification and characteristics. Pharmacovigilance in clinical research and practice. Therapeutic index, therapeutic range. Drug anamnesis, polypharmacy and introduction to drug interactions.
 • 8th week
 • Topic: FACTORS AFFECTING DRUG EFFECTS
 • Course content: Classification, overview and examples of factors affecting drug effects. Fundamentals of pharmacogenetics.
 • 9th week
 • Topic: PHARMACOLOGY OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
 • Course content: Overview of pharmacology of sympathetic and parasympathetic nervous system – neurotransmission, receptors. Basic indications of substances affecting ANS.
 • 10th week
 • Topic: RESEARCH IN PHARMACOLOGY
 • Course content: Methods of experimental pharmacological research – brief overview. Examples from the Department of Pharmacology - Faculty of Medicine, MU.
 • 11th week
 • Topic: BASIC PRINCIPLES OF BIOLOGICAL THERAPY
 • Course content: Definition of terms, advantages and disadvantages of biological treatment in comparison to conventional therapy. Fundamental principles of technologies used in production of biological medical products, their classification and examples of clinical use.
 • 12th week
 • Topic: PHARMACOTHERAPY OF DIABETES MELLITUS
 • Course content: Insulins and anti-diabetic drugs – classification and basic pharmacological characteristics.
 • 13th week
 • Topic: PHARMACOLOGY OF SEX HORMONES
 • Course content: Analogues and antagonists FSH, LH. Oestrogens, antioestrogens, gestagens, antigestagens, androgens, antiandrogens basic pharmacological characteristics (classification, basic substances, therapeutic indications/contraindications, adverse effects).
 • 14th week
 • Topic: ANALGESIC DRUGS
 • Course content: Classification of analgesic drugs. Basic pharmacological characteristics and examples of use of opioid analgesics, non-steroidal anti-inflammatory drugs and analgesic-antipyretic drugs.
 • 15th week
 • Topic: GENERAL AND LOCAL ANAESTHETIC AGENTS
 • Course content: Classification and pharmacological characteristics of general and local anaesthetic drugs.
Literatura
  povinná literatura
 • Practicals in Pharmacology, 2009, Náhradní obsah: http://portal.med.muni.cz/article-491-practicals-in-pharmacology.html
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&lang=cs&site=ehost-live
 • RANG, H. P. Rang & Dale's pharmacology. 8th ed. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
  doporučená literatura
 • Pharmaceutical practice. Edited by Judith A. Rees - Ian Smith - Jennie Watson. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, 2014. xvii, 552. ISBN 9780702051432. info
 • WHALEN, Karen. Lippincott illustrated reviews : Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
  neurčeno
 • Waller, Derek - Renwick, Andrew G. - Hillier, Keith. Medical pharmacology and therapeutics. 3rd ed. New York : Elsevier Saunders, 2009. ix, 744 p. ISBN 0-7020-2991-2.
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • Pharmacology. Edited by Michelle Alexia Clark. 5th ed. Baltimore: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012. xii, 612. ISBN 9781451113143. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:aVLFA0721p!
Výukové metody
lectures, presentations by professionals in the sectors
Metody hodnocení
Colloquium - ROPOT test - 40 multiple-choice questions with 3 - 5 answer options. The number of correct answers is given.

Student gets 2 points for each completely correct answer, i.e. maximum 80 points for the whole multiple-choice test. Time limit: 60 min. The MCQ test can be repeated only twice.

To pass the colloquium successfully the student has to obtain at least 40 points.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Course Contents:

INTRODUCTION, TERMINOLOGY, DOSES, PHARMACOLOGICAL CALCULATIONS
GENERAL RULES OF THE DRUG PRESCRIPTION
FLUID DRUG DOSAGE FORMS FOR THE EXTERNAL USE, ORAL AND PARENTERAL USE. GASEOUS DRUG DOSAGE FORMS
SOLID DRUG DOSAGE FORMS. SOFT AND MELTING DRUG DOSAGE FORMS
ROUTES OF DRUG ADMINISTRATION
INTRODUCTION TO PHARMACOKINETICS, PRINCIPLES, PARAMETERS
PHARMACOKINETIC INTERACTIONS. THERAPEUTIC DRUG MONITORING
PHARMACODYNAMICS
ADVERSE DRUG REACTIONS
FACTORS AFFECTING DRUG EFFECTS
PHARMACOLOGY OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM SYMPATHOMIMETICS, SYMPATHOLYTICS
PHARMACOLOGY OF THE PARASYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM CHOLINERGIC DRUGS, SPASMOLYTICS
PHARMACOLOGY OF ENDOCRINE SYSTEM
GLUCOCORTICOIDS
ANTI-DIABETIC DRUGS
SEX HORMONES, UTEROTONICS, TOCOLYTICS
ANALGESIC DRUGS
ANAESTHETIC DRUGS
PRINCIPLES OF BIOLOGICAL THERAPY
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/aVLFA0721p