aVLLM0421p Lékařská mikrobiologie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Ing. Magdalena Flasarová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 9:10–10:00 KOM 200
Předpoklady
( VSBI0222p Biologie II-přednáška || aVLBI0222p Biologie II - přednáška ) && ( VLBF011p Biofyzika - přednáška || aVLBF011p Biofyzika - přednáška )
Students are supposed to have considerable knowledge of anathomy, histology, biology, biochemistry and physiology.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
At the end of the course student should be able to:
define microbial morphology and physiology, basics of microbial genetics
describe microbial biofilm and its properties
define pathogenicity and virulence, factors of pathogenicity and virulence, pathogenesis and course of infection
discuss antimicrobial immunity, active and passive immunisation
describe tenacity of microorganisms, basic principles and practical use of decontamination methods
Výstupy z učení
At the end of the course student should be able to:
define microbial morphology and physiology, basics of microbial genetics
describe microbial biofilm and its properties
define pathogenicity and virulence, factors of pathogenicity and virulence, pathogenesis and course of infection
discuss antimicrobial immunity, active and passive immunisation
describe tenacity of microorganisms, basic principles and practical use of decontamination methods
Osnova
 • 1. Introduction to microbiology
 • 2. Bacterial cell and growth
 • 3. Microbes and environment
 • 4. Pathogenicity and virulence
 • 5. Microbial biofilm
 • 6. Microbes and the host
 • 7. Microbes and host immunity
 • 8. Antibiotics I.
 • 9. Antibiotics II.
 • 10. Antibiotics III.
 • 11. Other antimicrobials
 • 12. Principles of antimicrobial treatment
 • 13. Notes to special microbiology I.
 • 14. Notes to special microbiology II.
Literatura
  povinná literatura
 • Medical microbiology : a guide to microbial infections : pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood. 18th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2012. xvi, 778. ISBN 9780702040900. info
  doporučená literatura
 • Mims' medical microbiology. Edited by Richard V. Goering - Cedric A. Mims. 4th ed. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier, 2008. xi, 656. ISBN 9780808923725. info
 • MURRAY, Patrick R., Ken S. ROSENTHAL a George S., et al. KOBAYASHI. Medical microbiology. 6th ed. St. Louis: Mosby, 2008. 960 s. ISBN 0-323-05470-6. info
 • BJARNSHOLT, Thomas, Claus MOSER a Niels HØIBY. Biofilm Infections. Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-6084-9. e-book info
 • Book No 1 + lectures + all materials from practical sessions are basic for the examination. Other books are recommended.
Výukové metody
lecture
Metody hodnocení
This is the first part of lectures, no specific end. After the second block of lectures (aVLLM0522p) there is the practical and theoretical examination.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
E-mail and phone contact:
Assoc. prof. Filip Růžička, MD, PhD: fruzic@fnusa.cz, phone: +420 543 183 090, (head)
Secretary: +420 543 183 091
Ondřej Zahradníček, MD: zahradnicek@fnusa.cz, +420 543 183 113
Lenka Černohorská, MD, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, +420 543 183 092
Monika Dvořáková Heroldová, MSc, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
Veronika Holá, MSc, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz
Milada Dvořáčková, MSc: milada.dvorackova@fnusa.cz
Lukáš Vacek, MSc: vacek.lukas.88@gmail.com
Veronika Lýčková, MSc: 324090@mail.muni.cz
More information in Practical Sessions Hall.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.