aVLLP0633c Propedeutika III - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/7/0. 105. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
MUDr. Otakar Bednařík (cvičící)
MUDr. Monika Blažková (cvičící)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (cvičící)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Eid (cvičící)
MUDr. František Folber, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Hadrabová (cvičící)
MUDr. Tomáš Horňák (cvičící)
MUDr. Štěpán Hrabovský (cvičící)
MUDr. Kamil Hudáček (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Křivánková (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Filip Marek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Róbert Mazúr (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
MUDr. Jozef Michalka (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Ostřížková (cvičící)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Radek Pikula, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
MUDr. Pavel Smékal (cvičící)
MUDr. Olga Smékalová (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Suk (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Štoudek (cvičící)
doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
MUDr. Jakub Trizuljak (cvičící)
MUDr. Robert Vach (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
Hana Baráčková (pomocník)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Jitka Firešová (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Eva Kysilková (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Lucie Odehnalová, DiS. (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Jana Šmehlíková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
MUDr. Daniel Ira, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Milan Krtička, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Michal Reška, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
MUDr. Jan Žák, Ph.D.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLLP0633c/30: Út 19. 2. až Út 26. 2. Út 8:00–10:30 063, Pá 22. 2. až Pá 26. 4. Pá 10:00–12:55 N01002, Út 5. 3. až Út 28. 5. Út 8:00–10:30 C-6.034, Pá 10. 5. až Pá 31. 5. Pá 10:00–12:55 N01002; a Pá 3. 5. 10:00–12:55 N03901
aVLLP0633c/31: Út 19. 2. až Út 26. 2. Út 8:00–10:30 N04001, Pá 22. 2. až Pá 3. 5. Pá 10:00–12:55 N04001, Út 5. 3. až Út 12. 3. Út 8:00–10:30 063, Út 19. 3. až Út 28. 5. Út 8:00–10:30 N04001, Pá 17. 5. až Pá 31. 5. Pá 10:00–12:55 N04001; a Út 19. 2. 10:00–12:55 N04001, Út 5. 3. 8:00–10:30 063, Út 12. 3. 8:00–10:30 063, Út 19. 3. 10:00–12:55 N04001, Pá 10. 5. 10:00–12:55 N03901, H. Němcová
aVLLP0633c/32: Út 19. 2. až Út 26. 2. Út 8:00–10:30 N01004, Pá 22. 2. až Pá 10. 5. Pá 11:00–13:55 N07191, Út 5. 3. až Út 28. 5. Út 8:00–10:30 N14190, Pá 24. 5. až Pá 31. 5. Pá 11:00–13:55 N07191; a Pá 17. 5. 11:00–13:55 N03901
aVLLP0633c/33: Čt 21. 2. až Čt 25. 4. Čt 11:00–13:55 N07191, St 27. 2. až St 6. 3. St 8:00–10:30 N14190, St 20. 3. až St 29. 5. St 8:00–10:30 N14190, Čt 9. 5. až Čt 30. 5. Čt 11:00–13:55 N07191; a St 20. 2. 8:00–10:30 N02144, St 13. 3. 8:00–10:30 N02144, Čt 2. 5. 11:00–13:55 N03901
aVLLP0633c/34: Po 18. 2. až Po 6. 5. Po 11:00–13:55 N01002, Pá 1. 3. až Pá 8. 3. Pá 8:00–10:30 N13191a, Pá 22. 3. až Pá 31. 5. Pá 8:00–10:30 N13191a, Po 20. 5. až Po 27. 5. Po 11:00–13:55 N01002; a Pá 22. 2. 8:00–10:30 N02144, Pá 15. 3. 8:00–10:30 N02144, Po 13. 5. 11:00–13:55 N03901
aVLLP0633c/35: Po 18. 2. až Po 15. 4. Po 11:00–13:55 N04001, Čt 21. 2. až Čt 28. 2. Čt 8:00–10:30 063, Čt 7. 3. až Čt 30. 5. Čt 10:00–12:30 C-6.034, Po 6. 5. až Po 27. 5. Po 11:00–13:55 N04001; a Po 29. 4. 11:00–13:55 N03901
aVLLP0633c/36: Čt 21. 2. až Čt 9. 5. Čt 10:00–12:55 N05184, Út 26. 2. až Út 5. 3. Út 8:00–10:30 N13191a, Út 19. 3. až Út 28. 5. Út 8:00–10:30 N13191a, Čt 23. 5. až Čt 30. 5. Čt 10:00–12:55 N05184; a Út 19. 2. 8:00–10:30 N02144, Út 12. 3. 8:00–10:30 N02144, Čt 16. 5. 10:00–12:55 N03901
Předpoklady
aVLLP0532c Propedeutika II - cvičení && ( aVLAN0222p Anatomie II - přednáška || VSAN0333p Anatomie III - př. ) && aVLHE0322p Histologie a embryologie II -p && aVLBC0422p Biochemie II - předn. && aVLFY0422p Fyziologie II - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty základům vyšetřování pacientů v chirurgii a vnitřním lékařství.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu Propedeutika bude student schopen:
- Odebrat u nemocných kompletní anamnézu.
- Provést celkové objektivní fyzikální vyšetření nemocného.
- Bude umět základní interní, neurologické a chirurgické vyšetření pacienta a bude znát základní laboratorní a další diagnostické testy u jednotlivých onemocnění.
- Bude umět provést a zhodnotit EKG křivku, bude schopen rozeznat základní patologické EKG nálezy. Bude schopen popsat fyziologický nález na RTG hrudníku a břicha.
- poznat základní chirurgické nástroje a uvést jejich použití, zvládne obvazovou a imobilizační techniku, základní techniku šití, punkce, kanylace, preparace, cévkování.
Osnova
 • Student absolvuje týdně 7 hodin praktických cvičení rozděleno do 2 výukových celků á 3,5h. Jeden výukový blok je interní (obsahem je interní propedeutika) doplněný o 3 stáže na ARK a 1 stáž na urologii. Druhý je chirurgický (bývalá chirurgická propedeutika) doplněný o 1 stáž je na dětské chirurgii a 1 stáž na plastice.
 • Interna: Výuka probíhá po kroužcích na jednotlivých odděleních interních klinik:
 • 5. semestr 1) Celková anamnéza – prakticky u lůžka 2) Klinické vyšetření hlavy a krku 3) Klinické vyšetření srdce 4) Klinické vyšetření plic 5) Klinické vyšetření břicha 6) Klinické vyšetření končetin 7) Základní neurologické vyšetření 8) ARK/KARIM 9) Urologie - UROL 10– 15) Opakování a praktické procvičování, zápočty
 • 6. semestr vždy je doplněno o specializované vyšetřovací metody u jednotlivých problematik 1) Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u plicních onemocnění 2) Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u srdečních onemocnění 3) Popis ekg křivky 4) Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u onemocnění ledvin a močových cest 5) Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u nemocí GIT a jater 6) Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u endokrinních nemocí 7) Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u hematologických onemocnění 8) Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u nemocí periferních artérií a žil 9) Speciální anamnéza u revmatologických a imunologických onemocnění 10) Základní klinická a pomocná vyšetření laboratorní a zobrazovacích metod (rtg S a P a břicha, principy UZ, fibroskopických a některých dalších pomocných vyšetření) 11) ARK/KARIM 12) ARK/KARIM 13-15) Opakování a praktické procvičování, zápočty
 • Náplň stáží ARK/KARIM/KDAR - zajištění dýchacích cest, vstup do cévního řečiště (tj. periferní žíla); Anestezie; CPR - počátek ACLS (defibrilace, léky, základní algoritmus)
 • Chirurgická část: Zimní – 5. semestr 1. Nástroje, vybavení operačního sálu - přístroje. 2. Asepse, antisepse, dezinfekce, režim chir. Pracoviště 3. Anamnéza a vyšetření u NPB 4. Operace – typy, indikace, předop. Příprava, poop. Odezva, péče. 5. Anestezie místní a celková 6. Pooperační komplikace, šok, JIP 7. Infekce – ranné, močové, dýchací, břišní, atb, prevence, tetanus, vzteklina …. 8. Rány, hojení, ošetření, šití. 9. Anamnéza a vyšetření u úrazů 10. Imobilizační techniky - obvazy, sádry, ortézy 11. Dětská chirurgie – specifika - FDN 12.-15. Opakování, praktické procvičování, zápočty
 • Letní – 6. Semestr 1. Úrazová chirurgie – hromadná neštěstí, traumaplán, třídění pacientů, ošetření poraněného 2. Krvácení, stavění, ztráta krevní (poranění), hrazení ztrát, transfuze. 3. Zlomeniny – dělení, ošetření, hojení, 4. Poranění kloubů, šlach a svalů 5. Popáleniny, omrzliny, poleptání, 6. Plastika - kožní plastiky, transplantace, - PLASTIKA 7. Parenterální a enterální výživa, infuze, vnitřní prostředí. 8. Onkologie – základní termíny, klasifikace,… 9. Utonutí, oběšení, poranění el. Proudem 10. Transplantace 11. Rehabilitace 12.-15. Opakování, praktické procvičování, zápočt
Literatura
  povinná literatura
 • ŠPINAR, Jindřich a Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 336 s. ISBN 978-80-247-4356-1. URL info
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a do. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 stran. ISBN 9788024737706. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:aVLLP0633c!
Výukové metody
seminar/training
Metody hodnocení
exam
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/aVLLP0633c