aVLPX102t Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 60. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D. (cvičící)
Ing. Josef Stodůlka (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Kroupová
Dodavatelské pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLPX084t Prázdninová praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
This subject is arranged in cooperation with district hospitals and aloows students to participate at the routine performance fo gynaecology-obstetric department.
Osnova
  • 1st week - gynaeological department, diagnostic procedures, preoperative preparation, postoperative care, postoperative complications • 2nd week - labour ward, care for mother and child, delivery complications, extramural delivery, pregnancy pathologies
Literatura
    doporučená literatura
  • HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví. 3., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2014. 538 stran. ISBN 9788024745299. info
  • 1. Procházka M., Pilka R. a kol. Porodnictví pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence. Olomouc : AED - Olomouc s.r.o., 2016, 243 s., ISBN 978-80-906280-0-7
    neurčeno
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. xviii, 508. ISBN 9788024728322. info
Výukové metody
practical training at hospital during holydays
Metody hodnocení
potvrzení o dvoutýdenní stáži, zápočet
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 2 týdny během prázdnin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/aVLPX102t