aVLST7X1c Stomatologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Bryšová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. (cvičící)
MUDr. Lubomír Freyburg, CSc. (cvičící)
MUDr. Karin Klimo Kaňovská (cvičící)
MUDr Tomáš Křiva (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Machálka, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Petrová (cvičící)
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ludmila Procházková, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Vokurka (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLPF0622p && aVLPA0622p && aVLLP0633c && aVLLM0522p Lékařská mikrobiologie II -př. && aVLIM051p Imunologie - přednáška
aVLPF0622p && aVLPA0622p && aVLLP0633c && aVLLM0522p && aVLIM051p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Charakteristika a postavení oboru Stomatologie. Rozdělení oboru na dentoalveolární a maxilofaciální chirurgii. Klasifikace parodontopatií. Etiologie vzniku zubního kazu. Rozdíl mezi dočasným a stálým chrupem. Protetické ošetření defektního chrupu. Charakteristika oboru ortodoncie.
Výstupy z učení
Student are output for both theoretical and practical knowledge of maxillofaciall surgery, oral surgery, implantology, dental caries, diagnosis and therapy and its complications, treatment of prosthetic options. Student practically hnow how to do patient therapeutic treatment plan of prosthetic dentistry with fixed and removable dentures and ortodontic diagnosis and treatment.
Osnova
  • 1. Characterization of the field " Stomatology". Division of the field into dentoalveolar and maxillofacial surgery. Specifics of the post-graduate education. The in-patient department. Anesthesia in dentistry. Characteriazation of some interventions: tooth extraction, incision, resection, apicoectomy, transplantation, implanation. Tumours of the orofacial region. Inflammatory diseases in the dentoalveolar region, dentitio difficilis, periosteal inflammations, inflammations of the lymph nodes, inflammations affecting the jawbones. Cysts of the jaws. Fractures in the orofacial region. Lymphadenitis, salivary glands diseases, jaw anomalies, temporomandibular joint disorders, hemorrhagic diseases. 2. Classification of parodontopathies. Diagnosis and therapy with a view to needs of the dental practitioner. Oral mucous membrane diseases associated with systemic diseases. 3. Etiology of the dental caries. Prevention of the dental caries. Clinical symptoms, localization and classification of the caries. Caries treatment, filling materials. Pulpitis, periodontitis, focal infection. Treatment of the patient at risk, geriatric dentistry. Differences between primary and permanent dentition. Differences in treatment of teeth with incompletely formed apices. Development of dentition, teeth eruption. Injuries of teeth and their consequences. Guidelines in treatment of children. Significance of healty dentition for health of the child. 4. Prosthetic treatment of defects of the dentition and its significance for the health and social being of the individual. Characterization of orthodontics. Etiology of orthodontic anomalies. Prevention and prophylaxis in orthodontics. Classification of orthodontic anomalies, principles of treatment in orthodontics. Cleft defects.
Literatura
  • KOŠUT, Vladimír. Stomatology for students of general medicine. In Stomatology for students of general medicine. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 1-139. ISBN 80-210-1611-6. info
Výukové metody
Presentations by professionals from all departments of Stomatological Clinic nad Deparment of Maxillofacial surgery.
Metody hodnocení
Full attendance in the course is the condition for giving credit.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.