aZLLM0421p Lékařská orální mikrobiologie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 10:00–10:50 N01008
Předpoklady
( aZLLC011p Lékařská chemie - předn. || ZLLC011p Lék. chemie - předn. ) && ( aZLBI0222p Biologie II - přednáška || ZLBI0222p Biologie II - přednáška ) && ( aZLBF011p Lékařská fyzika a infor.-lec. || ZLBF011p Lékař.fyzika a informatika-př. )
Students are supposed to have considerable knowledge of anathomy, histology, biology, biochemistry and physiology.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Students are supposed to have basic survey of medical oral microbiology, its terminology and main topics involved in it.
Výstupy z učení
At the end of the course students should be able to understand and explain the features and function of the human oral flora in oral health and disease, especially importance of the oral flora in the plaque formation, dental caries, and parodontitis, as well as to describe key underlying processes, their changes, and contributing factors, inclusive the influence of oral flora on the human health in general.
Osnova
 • Oral Microbiology I (Spring term)
 • Lectures
 • 1. Introduction to microbiology
 • 2. Bacterial cell and growth
 • 3. Microbes and environment
 • 4. Pathogenicity and virulence
 • 5. Microbial biofilm
 • 6. Microbes and the host
 • 7. Microbes and immunity of the host
 • 8. Antibiotics I.
 • 9. Antibiotics II.
 • 10. Principles of antimicrobial treatment
 • 11. Agents of sepsis
 • 12. Agents of healthcare associated infections
 • 13. Notes to special microbiology I.
 • 14. Notes to special microbiology II.
Literatura
  povinná literatura
 • SAMARANAYKE, L.P. Essential Microbiology for Dentistry. 3rd Ed. Churchill Livingstone, 2006. 372 s. ISBN 978-0-323-04475-2. info
  doporučená literatura
 • MARSH, Philip. Oral Microbiology. Wright, 2002. ISBN 0-7236-1051-7. info
 • BJARNSHOLT, Thomas, Claus MOSER a Niels HØIBY. Biofilm Infections. Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-6084-9. e-book info
  neurčeno
 • Book No 1 + lectures + all materials from practical sessions are basic for the examination. Other books are recommended.
Výukové metody
lectures, presentations of case reports, reading of the recommended literature
Metody hodnocení
This subject is without ending. After the second block of lectures (ZLLM0522p) practical and theoretical examinations follow.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
E-mail and phone contact:
Ass. prof. Filip Růžička, MD, PhD: fruzic@fnusa.cz, phone: 543 183 090 (head)
Ass. prof. Vladana Woznicová, MD, PhD: woznic@med.muni.cz
Secretary: Jana Krajíčková, phone no: +420 543 183 091
Ondřej Zahradníček, MD: zahradnicek@fnusa.cz (contact person), phone no: +420 543 183 113
Veronika Holá, Ing, PhD: veronika.hola@fnusa.cz
Lenka Černohorská, MD, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 093
Monika Dvořáková Heroldová, MSc, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
Milada Dvořáčková, MSc: milada.dvorackova@fnusa.cz
Lukáš Vacek, MSc: vacek.lukas.88@gmail.com
Veronika Lýčková, Ing, MSc: 324090@mail.muni.cz
Alena Siváková, MD: sivakova.alena@marsik.org
More information in the practical Hall of the institute.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.