aZLNV041p Neurovědy - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1.5/0/0. 22.5. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (přednášející)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Anna Rábová (cvičící)
MUDr. Karolína Bretová (pomocník)
Dana Procházková (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Vojtěch Svízela (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Lumír Trenčanský (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Dana Procházková
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
aZLAN0333s Anatomie III - seminář && aZLAN0333c Anatomie III - pitvy && aZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && aZLFY0321s Fyziologie I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The main aims of this course is understanding the basic principles of functioning of the central and peripheral nervous system of humans
Výstupy z učení
At the end of the course student will be able to:
- explain basic principles of human central and peripheral nervous systems - neuronal communication, perception, movement, learning and memory, motivational systems and emotions
- analysed how to stress influenced to patophysiology of disseases
- aply knowledge obtained in this course to understand pathophysiology mechanisms and clinical consequences of impairments of the nervous system
Osnova
 • Brain and behavior, environment of the neuron. Structural arrangement of the nervous system. Blood-brain barrier, nervous tissue. Neurons as the signaling units of NS. Chemical synapses. Information processing in the NS. Principals of sensation and perception. Visual pathways. Physiological optics, information processing in the retina. Perception of motion, depth, form and color. Pathways of auditory, vestibular, olfactory, and gustatory systems. Auditory and vestibular systems, chemical senses. Somatosensory and viscerosensory pathways. Central representation of the touch. Pain and stress analgesia. Somatomotor pathways. Pathways of the cerebellum and the basal ganglia. Spinal motor reflexes. Eye movements. Posture, locomotion and grasping movements. Motor control in man (clinical findings). Modulatory systems of the brain. Autonomic nervous system. Limbic forebrain and motivation. Emotions. Structure of the cerebral cortex. Arousal mechanisms, sleep. EEG. Learning and memory. Language, functional asymmetry of the hemispheres. Consciousness and attention. Prefrontal cortex. Ontogenic development of the brain, critical periods. Neuronal plasticity and regeneration.
Literatura
  doporučená literatura
 • BARRETT, Kim E. Ganong's review of medical physiology. 23rd ed. Maidenhead: McGraw-Hill, 2010. ix, 714. ISBN 9780071270663. info
  neurčeno
 • HALL, John E. a Arthur C. GUYTON. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2011. xix, 1091. ISBN 9781416045748. info
 • KRÁLÍČEK, Petr. Úvod do speciální neurofyziologie. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2011. x, 235. ISBN 9788072626182. info
 • JANČÁLEK, Radim a Petr DUBOVÝ. Základy neurověd v zubním lékařství. 2nd. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2011. 117 s. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotni. ISSN 1801-6103. info
 • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
 • DUBOVÝ, Petr. Struktura a dráhy nervové soustavy člověka. Brno: Vydavatelství MU Brno, 1998. 176 s. ISBN 80-210-1927-1. info
Výukové metody
lectures
Metody hodnocení
Kolokvium - written form
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on IS MUNI - study materials - course-related instructions.
The students write answers to 3 questions within a two hours. In the 1st question the emphasis is on neuroanatomical knowledge and in the 2nd question on neurophysiological knowledge. The 3rd question is integrative and tests the student`s ability to describe the topic from the point of view of neuroanatomy and neurophysiology together. Each question is graded P (passed) or N (no-passed). In the 3rd question, neuroanatomy and neurophysiology sections are graded separately. To pass the test, student must obtain grade P in each evaluated part of the test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: celkem výuka 22.5 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/aZLNV041p