aZLOC0653p Orální chirurgie III - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. (přednášející)
MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Křiva (přednášející)
MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Milan Machálka, CSc. (přednášející)
MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ludmila Procházková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (přednášející)
MDDr. MUDr. Jiří Zelinka (přednášející)
Blanka Suchá (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Blanka Suchá
Dodavatelské pracoviště: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 23. 3. 13:30–15:10 N17190, Po 30. 3. 13:30–15:10 N17190, Po 6. 4. 13:30–15:10 N17190, Po 20. 4. 13:30–15:10 N17190, Po 27. 4. 13:30–15:10 N17190, Po 4. 5. 13:30–15:10 N17190, Po 11. 5. 13:30–15:10 N17190
Předpoklady
( ZLOC0552c Orální chirurgie II - cvičení || aZLOC0552c Orální chirurgie II - cvičení ) && ( ZLPL0562p Protetické zubní lék. II-před. || aZLPL0562p Protetické zubní lék. II-před. ) && aZLPA0521c Patologie I - cvičení && aZLPF0521c Patol. fyziologie I - cv. && aZLCP051c Chirurgická propedeutika -cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Investigation of the patient focused on surgical treatment; oncological investigation. Anesthesia. Tooth extraction; simple and complicted extractions. Extraction of impacted tooth, treatment of hardly erupting tooth. Complications after the extraction. Preprosthetic preparations in the oral cavity. Surgical treatment of inflammations: inflammations in the oral cavity, periosteal inflammations, inflammations of jawbones, maxillary sinus and lymph nodes. Specific inflammations. Temporomandibular joint disorders and diseases; contractures. Cysts in the orofacial region. Epidemiology and etiology of precancerous lesions and tumours. Prevention in oncology. Benign and malign tumours of the oral cavity. Tumour classification. Comprehensive treatment of malignances. Injuries of both the teeth and alveolar process of the jaw. Fractures of the jaws: causes, classifications, treatment methods. Treatment of soft tissue injuries of the oral cavity and face. Luxation of the mandible. Orthognathous surgery: disorders of tooth eruption and position, maxillary anomalies. On successful completion of the course student will be able to use his knowledge for surgical treatment of patients in dental surgery.
Výstupy z učení
After completing the course the student is able to:
• Have the basics of dentoalveolar surgery
• To solve problems of teeth extraction and their complications
• Diagnosis and design of the therapy of various tooth injuries
Osnova
 • Surgical interventions on teeth, other tissues of the oral cavity and related organs. Rational, most considerate and professionlly proper way in searching the disease cause, choice and treatment procedure, after-treatment and preventive measures.
 • diseases of salivary glands, sialolithiasis
 • epidemiology and etiology of precancerous diseases and tumors
 • examination methods in oncology
 • comprehensive treatment of malign tumors
 • dental implants
Literatura
  povinná literatura
 • PAZDERA, Jindřich. Základy ústní a čelistní chirurgie. 2., rozš. a dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 309 s. ISBN 9788024426600. info
  neurčeno
 • Local anaesthesia in dentistry. Edited by J. A. Baart - H. S. Brand. Ames, IA: Blackwell, 2009. xvii, 171. ISBN 9781405184366. info
 • DIMITROULIS, George. Illustrated lecture notes in oral and maxillofacial surgery. Hanover Park, IL: Quintessence Pub., 2008. ix, 333. ISBN 9780867154788. info
 • MAZÁNEK, Jiří. Traumatologie orofaciální oblasti. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. 177 s. ISBN 9788024714448. info
 • MACHÁLKA, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha: Avicenum Grada, 2003. 60 s. Grada Publishing, 1819. ISBN 80-247-0605-9. info
 • MACHÁLKA, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Lékařská fakulta, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7. info
 • TOMAN, Jaroslav a Jiří MAZÁNEK. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982. 276 s. info
 • KUFNER, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha: Avicenum, 1981. 508 s. info
 • TOMAN, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha: Avicenum, 1976. 474 s. info
Výukové metody
lectures
Metody hodnocení
oral exam on the 4th year of study
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/aZLOC0653p