aZLPY0911p Psychiatrie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. (přednášející)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
aZLNV041p Neurovědy - přednáška && aZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && aZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && aZLNE0811c Neurologie - cvičení && aZLCH0833c Chirurgie III - cvičení && aZLIP061p Interní propedeutika - předn.
ZLNV041p Neurovědy - přednáška, ZLPF0622p Patologická fyziologie II- přednáška, ZLFA0722c Farmakologie II- cvičení, ZLNE0822c Neurologie II - cvičení, ZLCH0833c Chirurgie III – cvičení, ZLIP061p Interní propedeutika-přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Basic knowledge of main psychic disorders and communication skills with psychiatric patients.
Výstupy z učení
Upon completion of the course the student will be able to:
- describe the meaning and mission of psychiatry in dentistry
- describe the basic division of mental disorders
- describe possibilities of pharmacological treatment of psychoses
- describe diagnoses where non-pharmacological treatment
Osnova
 • Disorders of voluntary behavior Introduction to psychopharmacotherapy - antidepressants Psychotropics in children - indications, ethics Dementia and their treatment Psychostimulants and new drugs for the treatment of ADHD The use of antipsychotic drugs in psychiatry Neurostimulation methods in psychiatry
Literatura
  povinná literatura
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Alexandra ŽOURKOVÁ. Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství. 1. vyd. Brno, Multimediální. brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2010. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • Speciální psychiatrie. Edited by Petr Zvolský. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 206 s. ISBN 807184666X. info
  doporučená literatura
 • HOSCHL, Cyril a Jan LIBIGER. Psychiatrie, 2. dopl. a opr. vyd. 2. vyd. Praha: TIGIS, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie, 1. vydání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9. info
  neurčeno
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Basic psychopathological terms and psychiatric diagnoses. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 203 s. ISBN 8024608251. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. General and specialized psychiatry. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2011. URL info
 • COWEN, Philip, Paul HARRISON a Tom BURNS. Shorter Oxford textbook of psychiatry. Sixth edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. 818 stran. ISBN 9780199605613. info
Výukové metody
lectures
Metody hodnocení
Lectures. Oral examination after practical education.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Odpovědi na často kladené otázky k některým zkušebním okruhům je možno nalézt na stránce http://psychiatrie.med.muni.cz, odkaz: Výuka - Pregraduální vzdělávání - Rozvrhy - Studijní literatura - FAQ. Otázky pro ZL ke zkoušce z psychiatrie najdete na http://psychiatrie.med.muni.cz (odkaz: Výuka)
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Ústní zkouška se skládá ze 2 otázek.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: 2. - 8. týden podzimního semestru.
Další informace najdete na: http://psychiatrie.med.muni.cz.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019.