aZLVL801p Vnitřní lékařství blok 1- 6

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Alena Bulíková (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
MUDr. Libuše Hrnčířová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Lenka Kovářová (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Libuše Šimečková (pomocník)
David Tomášek (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Klára Zouharová (pomocník)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
aZLIP061p Interní propedeutika - předn. && aZLPA0622p Patologie II - předn. && aZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && aZLFA0722p Farmakologie II - přednáška && aZLED061p Konz.zub.lék.-endodnc.I - př. && aZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && aZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && aZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && aZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Splnění prerekvizit. Teoretické znalosti patologické anatomie, patologické fyziologie, farmakologie. Aktivní účast na seminářích
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
The main objectives of Internal medicine are to teach these students in form of lecture and seminars basic information about internal diseases.
Výstupy z učení
After finishing the whole course the student will be able:
- to have and to use the basic information about internal diseases.
Osnova
 • Kidney and urinary disease. Glomerular diseases. Nefrotic syndrome. Tubulointerstitial disease. Renal vascular disease. Acute and chronic renal failure. Renal replacemet therapy. Haemodialysis. Renal transplantation. Tumorous of the kidney and urinary tract.Urolithiasis. Endokrine disease. Diabetes insipidus.Acromegaly. Thyroid and parathyroid glands diseases. Adrenal glands diseases. Cushing s syndrome. Adrenal nsufficiency. Phaeochromocytoma. Diabetes mellitus typ 1 Diabetes mellitus typ 2 Diabetic ketoacidosis, Nonketotic hyperosmolar diabetic coma. hypoglycaemia. Management of the diabetes. Dietary management. Oral-antidiabetic drugs . Inzulin. Long-term complications of diabetes Inflamatory point disease. Rheumatoid arthritis. Systemic connective tissue disease. Osteoarthrosis. Spinal and back disease. Metabolic disease. Obesity. Hyperlipidemia. Metabolic bone disease. Malabsorption. Disorders of acid-base balance
Literatura
  povinná literatura
 • Souček M., et all: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha. Grada publishing 2005, 380s. ISBN 80-247-1367-5
  doporučená literatura
 • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
  neurčeno
 • Náhradní obsah: Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon, N.R.Colledge, B.R.Walker
 • Češka Richard.: Interna (2., aktualizované vydání) triton 2015, 870s, ISBN 978-80-885-6
Výukové metody
lecture
Metody hodnocení
The course is finished by an oral exam.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.