VSFY0422p Fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2000
Rozsah
4/4.5/0. 7 kr. Ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Plicní funkce. Plicní mechanika. Přenos plynů. Regulace dýchání. Respirace za různých fyziologických stavů. Funkční anatomie ledvin. Clearance. Protiproudový systém ledvin. Regulace vnitřního prostředí ledvinami. Řízení činnosti ledvin. termoregulace. Přehled trávení a vstřebávání. Řízení gastrointestinálních funkcí. Funkce žaludku a pankreatu. Funkce střeva. Funkce jater. Metabolismus glycidů a lipidů. Metabolismus proteinů. Energetický metabolismus. Fyziologie výživy. Minerální voda a vitamíny ve výživě. Obezita. Fyziologie práce. Obecné prinvipy endokrinních funkcí. Funkce hypofýzy. Funkce adenohypofýzy a štítné žlázy. Řízení metabolismu vápíku. Endokrinní pankreas. Stres. Funkce nadledvin. Mužská a ženská reprodukce. Fyziologie laktace a těhotenství. Kosterní svaly. Hladké svaly. Myokard. Fyziologie adaptací. Kybernetika ve fyziologii. Metody fyziologického výzkumu. Perspektivy fyziologie.
Literatura
  • TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha: Grada, 1996. 489 s. ISBN 8071693111. info
  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. Vyd. v ČR 1. Jinočany: H & H, 1995. xiii, 681. ISBN 80-85787-36-9. info
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. Translated by Eliana Trávníčková. 2. čes. vyd. Praha, 1993. 352 s. ISBN 80-85623-79-X. info
  • HELLER, Jiří. Poznámky k přednáškám z fysiologie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1993. 325 s. ISBN 80-85787-16-4. info
  • BRAVENÝ, Pavel. Poznámky k přednáškám z fysiologie. 2., přeprac. vyd. Jinočany: H & H, 1992. 281 s. ISBN 80-85467-60-7. info
Informace učitele
Informace o výuce jsou vyvěšeny na nástěnce Fyziologického ústavu LF MU Joštova 13, ve zvýšeném přízemí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.