BOZF0221 Physical optic measurement I

Faculty of Medicine
Spring 2002
Extent and Intensity
0/3. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Assja Kučírková, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Assja Kučírková, CSc.
Department of Condensed Matter Physics - Physics Section - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • OPTOMETRIE Zimní semestr 2. ročník F y z i k á l n í p r a k t i k u m Seznam úloh 1. Měření ohniskové vzdálenosti tlusté čočky 2. Měření propustnosti filtrů a skel 3. Určení indexu lomu tenké vrstvy z měření propustnosti 4. Stanovení tloušťky tenké vrstvy interferometrickou metodou 5. Graduace spektroskopu 6. Měření vlnové délky světla 7. Stanovení indexu lomu čoček z poloměru křivosti a ohniskové vzdálenosti 8. Studium Fraunhoferovy difrakce na mřížce 9. Charakteristiky detektorů světla 10.Vakuové napařování
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2002/BOZF0221