VLVL9X66c Vnitřní lékařství - blok 6

Lékařská fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/3/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Eva Benešová (cvičící)
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Říhová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Klinika pracovního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Pneumokoniózy.Definice,rozdělení,podrobnější silikóza,uhlokopská pneumokonióza,azbestóza.Profesionální alergická respirační a kožní onemocnění.Profesionální průduškové astma.Definice,noxy,diagnostika, léčba.Profesionální alergická rinitida.Exogenní alergická alveolitida. Kontaktní ekzém.Profesionální poškození zdraví z ionizujícího záření. Přehled biologických účinků,akutní nemoc z ozáření.Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory.Přehled nemocí způsobených vibracemi, přetěžováním končetin,hlukem,atmosferickým přetlakem a podtlakem. Otrava olovem a přehled profesionálního poškození kovy a jejich sloučeninami.Olovo,rtuť,mangan,vanad,chrom.Přehled účinků na organ. Otrava oxidem uhelnatým a přehled poškození dalšími asfyxianty.Oxid uhelnatý,rizik.pracoviště,akutní intoxikace,pozdní komplikace,terapie. Kyanové sloučeniny-riziková pracoviště,klin. obraz,léčba.Sirovodík. Otrava organofosforovými sloučeninami.Charakteristika,klin.obraz intoxikace,formy otravy,dg.léčba.Otrava organickými rozpouštědly a látkami příbuznými(ethylenglykol,methanol).Typy prof.expozice,typy poškození organizmu,terapie.Benzin,olej,nafta,aromatické uhlovodíky, halogenované uhlovodíky,alkoholy-methanol,ethylenglykol,použití BET. Nejdůležitější profesionální hepato a hematotoxické látky.Rozdělení, přehled hlavních škodlivin,typy prof.expozice,diagnostika.
Literatura
  • BRHEL, Petr a Karel PICKA. Úvod do průmyslové toxikologie (Industrial Toxicology). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 58 s. ISBN 80-210-1738-4. info
  • BRHEL, Petr a Viera VALKOVÁ. Occupational Disorders. (An Overview for Foreign Students; in English). 1. vydání. Brno: Masarykova Universita, 1997. 40 s. ISBN 80-210-1559-4. info
  • BRHEL, Petr. Pracovní lékařství (Occupational Medicine). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 101 s. ISBN 80-210-1468-7. info
Informace učitele
Výuka probíhá v knihovně kliniky pracovního lékařství.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.