VSPF0622p Patologická fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2002
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Věra Ježková (pomocník)
Mgr. Leo Nitče (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
SYLABUS PŘEDMĚTU PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE - VŠEOBECNĚ:
Hodnotové a popisné definice zdraví a nemoci.
Koncepce normality, její biologická východiska, koncepce normálnosti v klinice, referenční hodnoty.
Obecné příčiny nemoci, model nemoci "z jedné velké příčiny" proti konstitučnímu hledisku.
Etiologie a patogeneza nemoci.
Regulační povaha nemoci, základní koncepce teorie regulace, jejich aplikace na fyziologické a patofyziologické jevy.
Genové mechanizmy nemocí, regulace genové exprese, vzácné a běžné alely, genetický polymorfizmus, genetická variabilita bílkovinných molekul, protiklad mendelistických a multifaktoriálních nemocí, chromosomové aberace.
Patofyziologie enzymů.
Nemoci související s poruchami reparace DNK, mechanizmy reparace DNK a jejich patologie.
Stárnutí, definice stárnutí, fenomény stárnutí, teorie a etiologie stárnutí, možnosti intervence.
Nádorová transformace buňky, protoonkogeny a onkogeny, supresorové geny, cytokinetika nádorového růstu.
Fyziologická a patologická regenerace, hojení ran.
Prostaglandiny a leukotrieny, fyziologie a účast v patologických procesech.
Zánět, definice zánětu, akutní a chronický zánět, mediátory zánětu, všeobecné reakce při zánětu.
Poruchy udržování tělesné teploty, horečka, hypertermie, hypotermie.
Bolest, dráhy bolesti, patofyziologie a klinika, terapie bolesti.
Patofyziologie membránových dějů, fyziologie a patologická fyziologie transportních procesů.
Radiační patofyziologie, teorie o subcelulárních účincích ionizujícího záření, účinek ionizujícího záření na buňky a tkáně, deterministické a stochastické účinky záření, problém individuální radiosensitivity, ionizující záření jako faktor životního prostředí.
Vliv dalších zevních faktorů na organizmus.
Kardiovaskulární nemoci.
Poruchy trávení a výživy.
Endokrinní a metabolické nemoci.
Patofyziologie kardiovaskulárního systému.
Patofyziologie trávicího systému, poruchy výživy.
Patofyziologie endokrinního systému, metabolické nemoci.
Patofyziologie hemopoetického systému, neoplázie.
Revmatologické a imunitní nemoci.
Patofyziologie respiračního systému.
Patofyziologie ledvin, poruchy metabolizmu vody a elektrolytů.
Patofyziologie nervového systému.
Patofyziologie svalů a smyslových orgánů.
Osnova
 • SYLABUS PŘEDNÁŠEK Z PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE NA JARNÍ SEMESTR 2002:

 • 27.2.: Vředová nemoc, ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc. As. Dr. Jurajda

 • 6.3.: Podíl vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E, K) na vzniku a rozvoji některých nemocí. Doc.Vašků

 • 13.3.: Ledvina jako regulační orgán vnitřního prostředí, perfuze ledviny, GFR. Prof. Vácha

 • 20.3.: Nemoci glomerulů. Prof. Vácha

 • 27.3.: Akutní a chronické renální selhání. Dr. Izakovičová Hollá, PhD.

 • 3.4.: Obecná patofyziologie metabolismu vody a elektrolytů. Prof. Vácha

 • 10.4.: Poruchy intravaskulárního objemu a tonicity. Prof. Vácha.

 • 17.4.: Patofyziologie motorického systému. Prof. Vácha

 • 24.4.: Poruchy reparace DNA. Doc. Znojil

 • 1.5. : státní svátek

 • 8.5.: státní svátek

 • 15.5.: Mechanismy účinků hormonů na cílovou buňku. Diabetes mellitus. Doc. Vašků

 • 22.5.: Patofyziologie atopických nemocí. As. Dr. Izakovičová Hollá, PhD.

 • 29.5. : Patofyziologie krvetvorby. Anemie, některé poruchy koagulace. As. Dr. Hájek, CSc.

 • 5.6.: Patofyziologie hemoblastóz. As. Dr.Hájek, CSc.

Literatura
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie I. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 179 s. ISBN 80-210-0564-5. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie II. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 198 s. ISBN 80-210-0565-3. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1994. 229 s. ISBN 80-210-0979-9. info
 • VÁCHA, Jiří. Patologická fyziologie IV. Hemostáza a trombóza. Patofyziologie dýchacího systému. Patofyziologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 271 s. ISBN 80-210-2207-8. info
 • VÁCHA, Jiří. Průvodce k přednáškám z pathologické fysiologie : Pathofysiologie dýchacího systému. Pathofysiologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1997. 121 s. ISBN 80-210-1659-0. info
 • Cvičení z patologické fyziologie. Edited by Jarmila Siegelová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 139 s. ISBN 80-210-0571-8. info
 • KARLSON, Peter, Wolfgang GEROK a W. GROSS. Pathobiochemie. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 480 s. info
 • Essentials of pathophysiology :concepts and applications for health care professionals. Edited by Thomas J. Nowak - A. Gordon Handford. [1st ed.]. Dubuque: W.C. Brown, 1994. xviii, 666. ISBN 0-697-13314-1. info
 • HULÍN, Ivan. Patofyziológia. Illustrated by Albín Brunovský. 2. vyd. Bratislava: Slovak Academic Press, 1996. xvi, 702 s. ISBN 80-85665-62-X. info
 • Essentials of pathophysiology. Edited by Chris E. Kaufman - Patrick A. McKee. 1st ed. Boston: Little, Brown and Company, 1996. xvi, 799 s. ISBN 0-316-48405-9. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.