VSBI0222p Biologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2003
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (přednášející)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
Eva Skalová (pomocník)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSBI0121c Biologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má studentům poskytnout soudobé poznatky molekulární genetiky a obecné genetiky člověka včetně praktických aplikací.
Osnova
  • 1. TÝDEN: Přednáška: Mutace a reparace DNA. 2. TÝDEN: Přednáška: Molekulární genetika meiózy. 3. TÝDEN: Přednáška: Genová a negenová determinace znaků. 4. TÝDEN: Přednáška: Vertikální přenos genetické informace. 5. TÝDEN: Přednáška: Lidský genom. 6. TÝDEN: Přednáška: Podíl genomu na vzniku chorob. 7. TÝDEN: Přednáška: Genová regulace ontogeneze. 8. TÝDEN: Přednáška: Onkogeny. 9. TÝDEN: Přednáška: Genetika populací. 10. TÝDEN: Přednáška: Evoluce genetické informace. 11. TÝDEN: Přednáška: Vývoj genotypu člověka. 12. TÝDEN: Přednáška: Biologické inženýrství. 13. TÝDEN: Přednáška: Úvod do ekologie. 14. TÝDEN: Přednáška: Biologie a etika. 15. TÝDEN: Přednáška: Podstata života.
Literatura
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. info
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biologie/frame_cz.html
Při opakování předmětu je možno uznat absolvovanou praktickou výuku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.