VSBI0222p Biologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2004
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (cvičící), Eva Skalová (zástupce)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Eva Horáčková (pomocník)
Debora Ledahudcová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSBI0121c Biologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má studentům poskytnout soudobé poznatky molekulární genetiky a obecné genetiky člověka včetně praktických aplikací.
Osnova
  • 1. TÝDEN: Přednáška: Mutace a reparace DNA. 2. TÝDEN: Přednáška: Molekulární genetika meiózy. 3. TÝDEN: Přednáška: Genová a negenová determinace znaků. 4. TÝDEN: Přednáška: Lidský genom. 5. TÝDEN: Přednáška: Podíl genomu na vzniku chorob. 6. TÝDEN: Přednáška: Genová regulace ontogeneze. 7. TÝDEN: Přednáška: Onkogeny a tumor supresorové geny. 8. TÝDEN: Přednáška: Genomika a genomická medicína. 9. TÝDEN: Přednáška: Genové inženýrství. 10. TÝDEN: Přednáška: Genová terapie. 11. TÝDEN: Přednáška: Terapeutické klonování. 12. TÝDEN: Přednáška: Evoluce genetické informace a evoluce lidského genomu. 13. TÝDEN: Přednáška: Podstata života. 14. TÝDEN: Přednáška: Biologie a etika.
Literatura
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. info
  • KOPECKÁ, Marie, Miroslav GABRIEL, Augustin SVOBODA, Roman JANISCH, Iva SLANINOVÁ, Renata VESELSKÁ, Jan ŠMARDA, Jitka CHUMCHALOVÁ a Alena HOLUBÁŘOVÁ. LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE ČÁST DRUHÁ-GENETIKA. Díl I: Semináře z technologie rekombinantní DNA. Díl II:Praktická cvičení z genetiky. 2.přeprac. a rozšířené vydán. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 64 s. skripta pro posluchače lékařské fakulty MU Brno. ISBN 80-210-2670-7. info
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biologie/frame_cz.html
Při opakování předmětu je možno uznat absolvovanou praktickou výuku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.