VLPL9X1a Preventivní lékařství-cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/5/0. 30 hodin celkem. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Klimová (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. (cvičící), prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (zástupce)
RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (cvičící)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (cvičící)
RNDr. Jiří Totušek, CSc. (cvičící)
Zdeňka Jochová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
Ústav preventivního lékařství - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Jochová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPL9X1a/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLPL9X1a/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLPL9X1a/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLPL9X1a/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSPF0622p Patologická fyziologie II && VSPA0622p Patolog. anatomie II - přednáš && VSIP0622c Interní propedeutika II - cvič && VLCP0622c Chir.propedeutika II - c && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie && VLIM051p Imunologie - přednáška && VLDM7X1p Diagn. zobrazovací metody - p && VSEI7X1 Epidemiologie infekč. nemocí
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: mimo studenty LF max. 16 studentu
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: kolokvium je nutna prerekvizita k SRZk pro studenty LF, pro ostatni studenty MU nikoliv
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
pro studenty MU mimo LF nutny souhlas garanta.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.