BLLM0322p Lékařská mikrobiologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2007
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Rozvrh
Pá 9:30–11:10 N04308
Předpoklady
BLLM0321c Lékařská mikrobiologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem teoretické části přípravy je poskytnout základní informace o vlastnostech lékařsky významných mikroorganismů a o patogeneze, klinice, epidemiologii a terapii infekčních onemocnění a podrobné informace o mikrobiologických vyšetřovacích postupech vč. zásad indikace mikrobiologických vyšetření, správného odběru a zasílání infekčního materiálu a správné interpretace výsledků včetně možností antibiotické terapie.
Osnova
  • (1. - 15. viz BLLM0321p) 16. Přehled a charakteristika gramnegativních baktérií 17. Přehled a charakteristika grampozitivních koků 18. Přehled a charakteristika anaerobů a mykobakterií 19. Přehled a charakteristika spirochet a ostatních bakterií 20. Základy klinické virologie I 21. Základy klinické virologie II 22. Základy klinické mykologie 23. Základy klinické parazitologie 24. Mikroby a makroorganismus (patogenita a virulence, průběh a formy infekce) 25. Základy klinické mikrobiologie I (ekologie, mikroflóra, biofilm) 26. Základy klinické mikrobiologie II (diagnostika běžných patogenů v jednotlivých lokalizacích) 27. Odběr a zasílání infekčního materiálu. Management kvality v mikrobiologické laboratoři. 28. Zpracování různých typů vzorků, elektronická evidence, zmínka o mikrobiologii vody, potravin aj. 29. Indikace a interpretace vyšetření. Laborant jako partner klinického pracovníka 30. Základy antibiotické terapie, přehled antimikrobiálních látek, význam antibiotických středisek
Literatura
  • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
  • Prezentace z přednášek
Metody hodnocení
Zkouška je praktická + ústní. Pro ústní zkoušku existuje 120 otázek, student si vytáhne jednu trojici. Pokud student neuspěje u praktické části zkoušky, končí a k ústní zkoušce již nepokračuje.
Informace učitele
http://www.medmicro.info a Studijní materiály IS MU
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008.