BLLM0322p Medical Microbiology II - lecture

Faculty of Medicine
Spring 2007
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Ondřej Zahradníček (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Department of Microbiology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Ondřej Zahradníček
Timetable
Fri 9:30–11:10 N04308
Prerequisites (in Czech)
BLLM0321c Medical Microbiology I - pr.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The subject provides information concerning propeties of medically important microogranisms, incl. pathogenesis, clinic, epidemiology and therapy of infectious diseases. Especially important is information concerning microbiological examination procedures, incl. indication of microbiological examination, specimen taking and transport and correct interpretation, incl. antibiotic therapy.
Syllabus (in Czech)
  • (1. - 15. viz BLLM0321p) 16. Přehled a charakteristika gramnegativních baktérií 17. Přehled a charakteristika grampozitivních koků 18. Přehled a charakteristika anaerobů a mykobakterií 19. Přehled a charakteristika spirochet a ostatních bakterií 20. Základy klinické virologie I 21. Základy klinické virologie II 22. Základy klinické mykologie 23. Základy klinické parazitologie 24. Mikroby a makroorganismus (patogenita a virulence, průběh a formy infekce) 25. Základy klinické mikrobiologie I (ekologie, mikroflóra, biofilm) 26. Základy klinické mikrobiologie II (diagnostika běžných patogenů v jednotlivých lokalizacích) 27. Odběr a zasílání infekčního materiálu. Management kvality v mikrobiologické laboratoři. 28. Zpracování různých typů vzorků, elektronická evidence, zmínka o mikrobiologii vody, potravin aj. 29. Indikace a interpretace vyšetření. Laborant jako partner klinického pracovníka 30. Základy antibiotické terapie, přehled antimikrobiálních látek, význam antibiotických středisek
Literature
  • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK and Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii (Medical Microbiology II. Survey of Diagnostic Methods in Medical Microbiology). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 pp. ISBN 80-210-2272-8. info
  • Prezentace z přednášek
Assessment methods (in Czech)
Zkouška je praktická + ústní. Pro ústní zkoušku existuje 120 otázek, student si vytáhne jednu trojici. Pokud student neuspěje u praktické části zkoušky, končí a k ústní zkoušce již nepokračuje.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Teacher's information
http://www.medmicro.info a Studijní materiály IS MU
The course is also listed under the following terms Spring 2008.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2007/BLLM0322p