VSPF0622p Patologická fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2007
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Rozvrh
St 13:30–15:10 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
VSPF0521c Patol. fyziol. I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecné příčiny nemoci
Etiologie a patogeneza nemoci.
Regulační povaha nemoci, základní koncepce teorie regulace, jejich aplikace na fyziologické a patofyziologické jevy.
Genové mechanizmy nemocí, regulace genové exprese, vzácné a běžné alely, genetický polymorfizmus, genetická variabilita bílkovinných molekul, protiklad mendelistických a multifaktoriálních nemocí, chromosomové aberace.
Patofyziologie enzymů.
Nemoci související s poruchami reparace DNK, mechanizmy reparace DNK a jejich patologie.
Stárnutí, definice stárnutí, fenomény stárnutí, teorie a etiologie stárnutí, možnosti intervence.
Nádorová transformace buňky, protoonkogeny a onkogeny, supresorové geny, cytokinetika nádorového růstu.
Fyziologická a patologická regenerace, hojení ran.
Zánět, definice zánětu, akutní a chronický zánět, mediátory zánětu, všeobecné reakce při zánětu.
Poruchy udržování tělesné teploty, horečka, hypertermie, hypotermie.
Patofyziologie bolesti
Patofyziologie membránových dějů, fyziologie a patologická fyziologie transportních procesů.
Radiační patofyziologie, teorie o subcelulárních účincích ionizujícího záření, účinek ionizujícího záření na buňky a tkáně, deterministické a stochastické účinky záření, problém individuální radiosensitivity, ionizující záření jako faktor životního prostředí.
Patofyziologie kardiovaskulárního systému.
Patofyziologie trávicího systému, poruchy výživy.
Patofyziologie endokrinního systému, metabolické nemoci.
Patofyziologie hemopoetického systému, neoplázie.
Revmatologické a imunitní nemoci.
Patofyziologie respiračního systému.
Patofyziologie ledvin, poruchy metabolizmu vody a elektrolytů.
Patofyziologie nervového systému.
Patofyziologie svalů a smyslových orgánů.
Osnova
 • SYLABUS PŘEDNÁŠEK Z PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE NA JARNÍ SEMESTR 2007:

 • 21.2.: Vředová nemoc, ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 28.2.: Obezita, diabetes mellitus. Doc.MUDr. K. Kaňková, Ph.D.

 • 7.3.: Apoptóza, maligní transformace buňky. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 14.3.: Patofyziologie alergických nemocí. Doc. MUDr. L. Izakovičová Hollá, Ph.D.

 • 21.3.: Patofyziologie vybraných autoimunitních chorob. Doc. MUDr. L. Izakovičová Hollá, Ph.D.

 • 28.3.: Nemoci glomerulů a tubulů. Doc. MUDr. L. Izakovičová Hollá, Ph.D.

 • 4.4.: Obecná patofyziologie vody a elektrolytů. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 11.4.: Poruchy tonicity a volumu. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 18.4.: Poruchy metabolizmu a kalcia. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 25.4.: Patofyziologie kostí a svalů. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 2.5. : Patofyziologie krvetvorby a krevního srážení. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 9.5.: Patofyziologie motorického systému. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 16.5.: Patofyziologie nervového systémů - degenerativní onemocnění. Doc. MUDr. K. Kaňková, Ph.D.

 • 23.5.: Patofyziologie reprodukčního systému. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 30.5. : Farmakogenomika a genová terapie. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

Literatura
 • NEČAS, Emanuel a A KOLEKTIV. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 377 s. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. s. 381-760. ISBN 9788024606743. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 379 s. ISBN 9788024606750. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie I. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 179 s. ISBN 80-210-0564-5. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie II. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 198 s. ISBN 80-210-0565-3. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1994. 229 s. ISBN 80-210-0979-9. info
 • VÁCHA, Jiří. Patologická fyziologie IV. Hemostáza a trombóza. Patofyziologie dýchacího systému. Patofyziologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 271 s. ISBN 80-210-2207-8. info
 • KAŇKOVÁ, Kateřina. Vybrané kapitoly z patologické fyziologie: Poruchy metabolizmu a výživy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 59 s. ISBN 80-210-3670-2. info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Dana BUČKOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal JURAJDA, Kateřina KAŇKOVÁ, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Lukáš PÁCAL, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Praktikum z patologické fyziologie. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.