APFYp Patologická fyziologie- přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 23. 5. St 9:50–11:30 N02000; a St 12. 3. 9:50–11:30 014
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Patologická fyziologie je nauka o etiologii a patogenezi nemocí a patologických stavů. Schopnost patofyziologického myšlení umožňuje vniknout do logické podstaty vzniku klinicky manifestních nemocí a stavů za účasti analytických i syntetických myšlenkových postupů. Studenti budou seznámeni se základními příčinami nemocí (fyzikálními, chemickými a biologickými včetně genetických) a jejich patogenetickými souvislostmi.
Osnova
 • SYLABUS PŘEDNÁŠEK Z PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE-JARNÍ SEMESTR 2008
 • 20.2.2008 Zdraví a nemoc. Etiologie a patogeneze
 • Prof. Vašků
 • 27.2.2008 Děkanské volno
 • 5.3.2008 Zevní faktory vzniku nemocí
 • Prof. Vašků
 • 12.3.2008 Zánět. Buňka a buněčné interakce v patogeneze tkáňového poškození
 • Prof. Vašků
 • 19.3.2008 Hojení ran. Maligní transformace
 • Prof. Vašků
 • 26.3.2008 Poruchy funkce imunitního systému- imunodeficity, hypersenzitivita, autoimunita
 • Prof. Vašků
 • 2.4.2008 Základy genetiky-monogenní vs. komplexní nemoci
 • Prof. Vašků
 • 9.4.2008 Patofyziologie krvetvorby
 • Prof. Vašků
 • 16.4.2008 Patofyziologie kardiovaskulárního systému
 • Prof. Vašků
 • 23.4.2008 Patofyziologie dýchací soustavy
 • Prof. Vašků
 • 30.4.2008 Patofyziologie vylučovací soustavy
 • Prof. Vašků
 • 7.5.2008 Patofyziologie trávicí soustavy
 • Prof. Vašků
 • 14.5.2008 Patofyziologie hormonů
 • Prof. Vašků
 • 21.5.2008 Patofyziologie nervového a svalového systému
 • Prof. Vašků
Literatura
 • KAŇKOVÁ, Kateřina, Dobroslav HÁJEK, Marcel HORKÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal JURAJDA, Vladimír KOTALA, Jiří VÁCHA, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Patologická fyziologie pro bakalářské studijní programy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 161 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3112-3. info
 • HALL, John E. Pocket companion to Guyton & Hall textbook of medical physiology. 11th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2006. xviii, 709. ISBN 1416002138. info
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení bude provedeno na základě výsledků testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.