VSBC041p Biochemie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jaromír Sláma, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martin Klepárník, Ph.D. (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
MUDr. Hana Nováková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 9:30–10:20 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
VSLC011p Lék.chemie-předn. && VSBI0222p Biologie II - přednáška && ( VSBF011p Biofyzika - přednáška || VLBF011p Biofyzika - přednáška || STBF011p Biofyzika - přednáška ) && VSBC0221s Biochemie I - sem. && VSFY0321c Fyziologie I-cv. && VSFY0321s Fyziologie I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Přihlášení ke zkoušce je podmíněno vykonáním zkoušky z Biochemie I.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Trávení a resorpce lipidů, lipoproteiny krevní plazmy.
 • Biosyntéza steroidních hormonů, přeměna kalciolů.
 • Meziorgánové vztahy metabolismu živin.
 • Biochemické funkce jater. Katabolismus hemoglobinu, metabolismus železa.
 • Biotransformace xenobiotik.
 • Regulace metabolsimu, mechanismu účinku hormonů, typy receptorů.
 • Nervová buňka, neurotransmitery, cholinergní, adrenergní receptory.
 • Voda v organismu, iontové složení ECT, osmolalita plazmy.
 • Transport O2 a CO2 krví, pufrační systémy krve a plazmy, ukazatele acidobazické rovnováhy.
 • Biochemické funkce ledvin.
 • Proteiny krevní plazmy, srážení krve.
 • Molekulové základy imunochemie.
 • Extracelulární matrix pojiva, kolagen, elastin, kostní tkáň.
Literatura
 • LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny (I. a II. díl). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 561 s. ISBN 80-246-0851-0. info
 • MURRAY, R.K. a D.K. GRANNER. Harperova biochemie. 3. v ČR. Jinočany: H & H, 2001. 872 s. ISBN 80-7319-003-6. info
 • HOLEČEK, Milan. Regulace metabolizmu cukrů, tuků, bílkovin a aminokyselin. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 286 s. učebnice. ISBN 80-247-1562-7. info
 • Biochemistry :a concise text for medical students. Edited by D. K. Apps. 5th ed. London: Bailliere Tindall, 1992. vii, 448 s. ISBN 0-7020-1444-3. info
 • MURRAY, R. K., D. K. GRANNER a V. W. RODWELL. Harper's Illustrated Biochemistry. 27. vyd. New York: Lange, 2006. 692 s. textbook. ISBN 0-07-147885-x. info
 • CHAMPE, P. C., R. A. HARVEY a D. R. FERRIER. Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry. 3. vyd. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 534 s. textbook. ISBN 0-7817-2265-9. info
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biochem/vyuka.html
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.