VSFY0422p Fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
4/4.5/0. 7 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Milena Šimurdová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 10:30–12:20 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 10:30–12:20 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
VSFY0321c Fyziologie I-cv. && VSFY0321s Fyziologie I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Plicní funkce. Mechanika dýchání.Transport plynů. Regulace dýchání. Funkční morfologie ledvin. Clearence. Protiproudový systém ledvin. Regulace funkcí ledvin. Úloha ledvin v řízení homeostázy. Termoregulace. Gastrointestinální trakt-mechanická funkce, sekreční funkce. Regulace GIT. Vitamíny, minerály, voda ve výživě. Metabolismus sacharidů a lipidů. Metabolismus proteinů. Energetický metabolismus. Výživa, hladovění, obezita. Fyziologie tělesné zátěže. Obecné principy endokrinních funkcí. Funkce hypothalamo-hypofyzárního systému. Hormony štítné žlázy. Regulace metabolismu vápníku. Endokrinní pankreas. Stres a funkce nadledvin. Fyziologie dětí a dospívajících, stáří. Mužská a ženská reprodukce. Těhotenství a laktace.. Glandula pinealis, cirkadiánní rytmy. Kosterní, hladký a srdedční sval-fyziologie. Fyziologie adaptací.
Literatura
  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
  • GANONG, William F. Review of medical physiology. 22nd ed. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2005. xii, 912. ISBN 0071440402. info
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
  • TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. 4. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2003. 771 s. ISBN 8024705125. info
  • HELLER, Jiří. Poznámky k přednáškám z fysiologie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1993. 325 s. ISBN 80-85787-16-4. info
  • BRAVENÝ, Pavel. Poznámky k přednáškám z fysiologie. 2., přeprac. vyd. Jinočany: H & H, 1992. 281 s. ISBN 80-85467-60-7. info
Metody hodnocení
Zkouška z fyziologie se skládá ze tří částí: písemný test, praktická zkouška a ústní zkouška.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Informace o výuce jsou vyvěšeny na nástěnce Fyziologického ústavu LF MU Joštova 13, ve zvýšeném přízemí nebo na lokálních webových stránkách Fyziologického ústavu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.