VSPF0622p Patologická fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Rozvrh
St 13:30–15:10 N02901, kromě St 12. 3. ; a St 12. 3. 13:30–15:10 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
VSPF0521c Patol. fyziologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecné příčiny nemoci
Etiologie a patogeneza nemoci.
Regulační povaha nemoci, základní koncepce teorie regulace, jejich aplikace na fyziologické a patofyziologické jevy.
Genové mechanizmy nemocí, regulace genové exprese, vzácné a běžné alely, genetický polymorfizmus, genetická variabilita bílkovinných molekul, protiklad mendelistických a multifaktoriálních nemocí, chromosomové aberace.
Patofyziologie enzymů.
Nemoci související s poruchami reparace DNK, mechanizmy reparace DNK a jejich patologie.
Stárnutí, definice stárnutí, fenomény stárnutí, teorie a etiologie stárnutí, možnosti intervence.
Nádorová transformace buňky, protoonkogeny a onkogeny, supresorové geny, cytokinetika nádorového růstu.
Fyziologická a patologická regenerace, hojení ran.
Zánět, definice zánětu, akutní a chronický zánět, mediátory zánětu, všeobecné reakce při zánětu.
Poruchy udržování tělesné teploty, horečka, hypertermie, hypotermie.
Patofyziologie bolesti
Patofyziologie membránových dějů, fyziologie a patologická fyziologie transportních procesů.
Radiační patofyziologie, teorie o subcelulárních účincích ionizujícího záření, účinek ionizujícího záření na buňky a tkáně, deterministické a stochastické účinky záření, problém individuální radiosensitivity, ionizující záření jako faktor životního prostředí.
Patofyziologie kardiovaskulárního systému.
Patofyziologie trávicího systému, poruchy výživy.
Patofyziologie endokrinního systému, metabolické nemoci.
Patofyziologie hemopoetického systému, neoplázie.
Revmatologické a imunitní nemoci.
Patofyziologie respiračního systému.
Patofyziologie ledvin, poruchy metabolizmu vody a elektrolytů.
Patofyziologie nervového systému.
Patofyziologie svalů a smyslových orgánů.
Osnova
 • SYLABUS PŘEDNÁŠEK Z PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE NA JARNÍ SEMESTR 2008
 • 20.2.2008 Patofyziologie zažívacího traktu
 • Prof. Vašků
 • 27.2.2008 Děkanské volno
 • 5.3.2008 Patofyziologie alergických nemocí
 • Prof.Izakovičová Hollá
 • 12.3.2008 Patofyziologie vybraných autoimunitních chorob
 • Prof. Izakovičová Hollá
 • 19.3.2008 Poruchy metabolizmu kalcia
 • Prof. Vašků
 • 26.3.2008 Patofyziologie kostí a svalů
 • Prof. Vašků
 • 2.4.2008 Obecná patofyziologie vody a elektrolytů
 • Prof. Vašků
 • 9.4.2008 Poruchy tonicity a volumu
 • Prof. Vašků
 • 16.4.2008 Patofyziologie endokrinního systému
 • Prof. Vašků
 • 23.4.2008 Diabetes mellitus
 • Doc. Kaňková
 • 30.4.2008 Patofyziologie motorického systému
 • Prof. Vašků
 • 7.5.2008 Patofyziologie nervového systému–degenerativní onemocnění
 • Prof. Vašků
 • 14.5.2008 Patofyziologie krvetvorby a krevního srážení
 • Prof. Vašků
 • 21.5.2008 Patofyziologie poruch příjmu potravy
 • Doc. Kaňková
 • 28.5.2008 Farmakogenetika a genová terapie
 • Prof. Vašků
Literatura
 • NEČAS, Emanuel a A KOLEKTIV. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 377 s. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. s. 381-760. ISBN 9788024606743. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 379 s. ISBN 9788024606750. info
 • PORTH, Carol Mattson. Essentials of Pathophysiology: concepts of altered health states. 2007. vyd. United States of America: Williams and Wilkins, 2007. 1147 s. 2nd edition. ISBN 0-7817-7087-4. info
Metody hodnocení
Charakter závěrečné zkoušky je ústní; student po přípravě odpovídá na 4 otázky, které si vylosuje zvlášť z obecné, speciální patofyziologie, z přednášek a z praktických cvičení. Přihlíží se k individuálnímu hodnocení z praktických cvičení, zaznamenanému asistentem v kartě.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.