BOZF0221 Základy fyzikálně optických měření I

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Karel Navrátil, CSc. (cvičící)
Mgr. Karel Kubíček, PhD. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BOZF0221/01: Čt 16:20–18:45 Fp2,04012, K. Navrátil
BOZF0221/02: Čt 13:45–16:15 Fp2,04012, D. Hemzal
BOZF0221/03: St 9:15–11:45 Fp2,04012, P. Mikulík
BOZF0221/04: St 6:45–9:15 Fp2,04012, M. Meduňa
BOZF0221/05: Út 16:00–18:30 Fp2,04012, L. Bočánek
Předpoklady
BOMA0121c Matematika I-cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům prvního ročníku bakalářského stupně oboru Optika a optometrie na LF MU. V jeho rámci se studenti seznamují se základy fyzikálních měření, zásadami jejich provádění a metodami zpracování výsledků těchto měření. Cílem předmětu je poskytnout studentům osobní zkušenost s praktickým měřením úloh; ty jsou sestaveny tak, aby byly maximálně srozumitelné z hlediska základních fyzikálních principů. Po úvodním seznámení se zásadami bezpečnosti práce v laboratoři je blokovou formou poskytnuta společná informace o zpracování naměřených dat a stanovení chyby hodnoty určované veličiny. Jedná se o dvě elektrické úlohy - měření odporu a výkonu -, kde se studenti učí zapojovat obvody podle schématu a používat jednoduché elektrické přístroje; další část praktik je v souladu s odborným zaměřením cílové skupiny studentů věnována základním optickým měřením: v jednotlivých úlohách se studenti postupně seznamují s odrazem a lomem světla, zobrazováním, měřením indexu lomu látek a polarizačními vlastnostmi světla. Studenti také absolvují měření se specializovanými aparáty - goniometry, mikroskopem, refraktometrem a polarimetrem. Absolvováním tohoto předmětu studenti získávají jednak schopnost (v rozsahu vyložených témat) správné identifikace fyzikální podstaty jevů se kterými se střetnou ve své profesní praxi a dále obecně platnou schopnost kvantitativní analýzy takových situací.
Osnova
  • Seznam úloh: 1. Měření odporů. 2. Měření výkonu střídavého proudu. 3. Měření polarizační schopnosti polaroidů a ověření Malusova zákona pro reálné polaroidy. 4. Měření parametrů mikroskopu. 5. Měření indexu lomu hranolu metodou minimální deviace. 6. Závislost stáčení polarizační roviny na koncentraci roztoku. 7. Měření světla odraženého na povrchu dielektrika. 8. Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček. 9. Měření indexu lomu látek refraktometrem. Brownův pohyb. 10. Průchod světla planparalelní deskou a hranolem.
Literatura
  • PÁNEK, Petr. Úvod do fyzikálních měření. Brno: skripta PřF MU, 2001. info
  • KUČÍRKOVÁ, Assja a Karel NAVRÁTIL. Fyzikální měření. I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 187 s. info
Metody hodnocení
cvičení, zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.