MOPX0821 Praxe pedagogická I

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
dva týdny v roce. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Jan Šťáva, CSc. (přednášející)
Mgr. Ladislav Dvořák (cvičící)
prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (pomocník)
Garance
PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
Katedra fyziky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
Předpoklady
MPMP071 Úvod do moderní ped. && MPOG071 Ontogen. psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
  • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Pedagogická specializace optometrie)
Cíle předmětu
Pedagogická praxe navazuje na pedagogické a psychologické disciplíny a > snaží se integrovat teoretickou a praktickou přípravu budoucích > pedagogů. Cílem pedagogické praxe je formování komplexních kompetencí > budoucího pedagoga v souhře pedagogicko-psychologické, metodické a > praktické.
Osnova
  • Posluchači se během pedagogické praxe seznamují s různými typy škol > (od základních po různé střední a vyšší střední školy), provádí > hospitace (pozorování), rozbory, hodnocení vyučovacích hodin a > asistentské práce.
Literatura
  • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy :jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 289 s. ISBN 80-7178-014-6. info
Metody hodnocení
praxe, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.