VLCH9X33c Chirurgie III - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Cejpek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Doležel, PhD. (cvičící)
doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivan Justan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Kumstát (cvičící)
doc. MUDr. Petr Němec, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (cvičící)
MUDr. Vítězslav Vít (cvičící)
Iveta Králíková (pomocník)
Barbora Krausová (pomocník)
Olga Pazderková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLCH9X33c/01: Po 16. 2. až Pá 27. 2. každý pracovní den 7:30–12:45 Webová stránka LF - rozvrh
VLCH9X33c/02: Po 25. 5. až Pá 5. 6. každý pracovní den 7:30–12:45 Webová stránka LF - rozvrh
VLCH9X33c/03: Po 11. 5. až Pá 22. 5. každý pracovní den 7:30–12:45 Webová stránka LF - rozvrh
VLCH9X33c/04: Po 27. 4. až Čt 7. 5. každý pracovní den 7:30–12:45 Webová stránka LF - rozvrh
VLCH9X33c/05: Út 14. 4. až Pá 24. 4. každý pracovní den 7:30–12:45 Webová stránka LF - rozvrh
VLCH9X33c/06: Po 30. 3. až Pá 10. 4. každý pracovní den 7:30–12:45 Webová stránka LF - rozvrh
VLCH9X33c/07: Po 16. 3. až Pá 27. 3. každý pracovní den 7:30–12:45 Webová stránka LF - rozvrh
VLCH9X33c/08: Po 2. 3. až Pá 13. 3. každý pracovní den 7:30–12:45 Webová stránka LF - rozvrh
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VSLE7X1p Lékařská etika 2-přednáška && VLOR7X1 Ortopedie a rehabilit.-cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka chirurgie studentů 5. ročníku probíhá ve čtrnáctidenních blocích, obsahující 10 výukových hodin neurochirurgie a plastické chirurgie, 8 hodin urologie a 2 hodiny kardiochirurgie. V uvedené době by studenti měli získat základní znalosti a dovednosti a celkový přehled ze zmíněných chirurgických specializací.
Osnova
 • Neurochirurgie: Úvod do problematiky, náplň práce na oddělení a ambulanci, kraniotomie, endoskopie, gamma nůž, vědomí a jeho poruchy, syndrom nitrolební hypertenze, kraniocerebrální poranění,chirurgická neuroonkologie, cévní onemocnění mozku,chirurgie epilepsie, hydrocefalus, degenerativní onemocnění páteře, chirurgie periferních nervů, chirurgie bolesti, zánětlivá nitrolební onemocnění.
 • Urologie: Úvod a náplň oboru,náplň práce na oddělení a ambulanci, základní vyšetřovací postupy, uroinfekce, urolitiáza, renální kolika, urologická traumatologie, benigní hyperplázie prostaty, striktury uretry, inkontinence, uroonkologie, erektilní dysfunkce.
 • Plastická chirurgie: Úvod do problematiky, náplň práce na oddělení a ambulanci, kožní a muskulokutánní laloky, přenosy, replantace, mikrochirurgie, kraniofaciální chirurgie, chirurgie ruky, dětská plastická chirurgie, vrozené vady, rekonstrukční plastiky v onkochirurgii, estetická chirurgie, chirurgie prsu.
 • Kardiochirurgie: Úvod do oboru, mimotělní oběh, chlopenní vady, chirurgie ICHS, transplantace srdce, chirurgie hrudní aorty, vrozené vady.
Literatura
 • VESELÝ, Jiří. Plastická chirurgie. Brno, 2007. info
 • HANUŠ, M, T HANUŠ, M BABJUK, R FIALA, I ANDĚL, J HERÁČEK, P HESOUN, J HIBLBAUER, L. JAROLÍM, R KOČVARA, M. MATOUŠKOVÁ, Dalibor PACÍK, A. PETŘÍK, M. ROSENBERG, R ZACHOVAL, F. ZÁŤURA a P ZMEŠKAL. Definica a náplň oboru urologie a Ambulantní postupy v urologii. Urologie pro praxi - suplementum, 2006, roč. 2006, č. 3. info
 • NÁHLOVSKÝ, Jiří. Neurochirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. xxiii, 581. ISBN 8072623192. info
 • SMRČKA, Martin. Sameš a kol.: Neurochirurgie. Učebnice pro lékařské fakulty a postgraduální studium příbuzných oborů. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 69/102, č. 5, s. 403. ISSN 1210-7859. info
 • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 575. ISBN 8072622609. info
 • HUČÍN, Bohumil. Dětská kardiochirurgie. Illustrated by Pavel Žáček. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 306 s. ISBN 802470109X. info
 • DOMINIK, Jan. Kardiochirurgie. Illustrated by Pavel Žáček. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. 215 s. ISBN 8071696692. info
 • DVOŘÁČEK, Jan. Urologie. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 1998. 515 s. ISBN 8085866307. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá na jednotlivých pracovištích formou seminářů s možností diskuse, s účastí studentů při operacích, převazech a práci na ambulanci. Na závěr výuky každé odbornosti je doporučen písemný test znalostí. Blok výuky je ukončen zápočtem za předpokladu plné účasti na stážích a vyhovujícím výsledkům testů.
Informace učitele
Programy jednotlivých stáží jsou uvedeny na vývěskách jednotlivých pracovišt. Stáže se odehrávají dle rozpisu na Klinice plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny (ul. Berkova), na Neurochirurgické klinice FN Brno a FN u sv. Anny, Urologické klinice FN Brno-Bohunice a v Centru kardiochirurgie a transplantační chirurgie FN u sv. Anny.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.