ZLLM0421p Lékařská orální mikrobiologie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/1. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Radek Horváth, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
Ing. Magdalena Flasarová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Rozvrh
Út 9:30–10:20 N01001
Předpoklady
ZLLC011p Lék. chem.-předn. && ZLBI0222p Biologie II - předn. && ZLBF011p Lékař.fyzika a informatika-př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
Osvojení si konceptu orálního zdraví z pohledu lékařské mikrobiologie, především pochopení vlastností a funkcí orální mikroflóry, zvláště pak její význam v tvorbě zubního plaku, zubního kazu a parodontitidy, stejně jako pochopení souvisejících klíčových procesů, jejich změn a přispívajících faktorů.Témata zahrnují vliv orální mikroflóry na lidské zdraví jako celek.
Předmět si zapisují studenti medicíny.
Osnova
 • Sylabus výuky lékařské mikrobiologie I (2. ročník, jarní semestr)
 • Přednášky
 • 1. Úvod do orální mikrobiologie, běžná flóra dutiny ústní
 • 2. Tvorba biofilmu a jeho význam v zubním lékařství I
 • 3. Tvorba biofilmu a jeho význam v zubním lékařství II
 • 4. Účast mikroflóry DÚ na etiologii zubního kazu I
 • 5. Účast mikroflóry DÚ na etiologii zubního kazu I
 • 6. Účast mikroflóry DÚ na etiologii parodontitid I
 • 7. Účast mikroflóry DÚ na etiologii parodontitid II
 • 8. Vliv mikroflóry dutiny ústní na celkové zdraví
 • 9. Projevy systémových onemocnění v dutině ústní I
 • 10.Projevy systémových onemocnění v dutině ústní II
 • 11. Projevy systémových onemocnění v dutině ústní III
 • 12. Dezinfekce a sterilizace v zubním lékařství
 • 13. Antibiotika v zubním lékařství
 • 14. Aktuální poznatky v orální mikrobiologii
 • 15. Téma rezervováno
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav, Zdeněk BROUKAL a Jiří VANĚK. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. 1. vyd. Brno: Neptun, 2007. 567 s. ISBN 978-80-86850-03-0. info
 • MARSH, Philip. Oral Microbiology. Wright, 2002. ISBN 0-7236-1051-7. info
Metody hodnocení
Tento předmět je bez zakončení. Po druhém bloku přednášek (ZLLM0522p) následuje praktická a teoretická zkouška.
This subject is without ending. Only after second block of lectures (ZLLM0522p) practical and theoretical examination follows.
Navazující předměty
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt:
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, telefon 543 183 090 (přednosta ústavu)
as. MUDr. Vladana Woznicová, PhD.: woznicova@fnusa.cz, telefon 543 183 097
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, telefon 543 183 113, mobil 777 031 969
as. MUDr. Filip Růžička, PhD.: fruzic@fnusa.cz, telefon 543 183 117
as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, telefon 543 183 097
as. ing. Veronika Holá, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz, telefon 543 183 093
doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc.: vlastimil.obdrzalek@fnusa.cz, telefon 543 183 092
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.