ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLOR0641c/21: Po 18. 5. až Pá 22. 5. každý pracovní den 7:30–10:00 N03901, každý pracovní den 10:20–12:50 N03901
ZLOR0641c/22: Po 25. 5. až Pá 29. 5. každý pracovní den 7:30–10:00 N03901, každý pracovní den 10:20–12:50 N03901
ZLOR0641c/23: Po 11. 5. až Pá 15. 5. každý pracovní den 7:30–10:00 N03901, každý pracovní den 10:20–12:50 N03901
Předpoklady
ZLPR0232p Preklinické z. l. II-předn. && ( ZLGN0311 Gnatologie || ZLGN0311p Gnatologie-zákl.protet.-předn. ) && ( ZLPL0452p Protetické zubní lék. II-před. || ZLPL0562p Protetické zubní lék. II-před. ) && ( ZLOC0452c Orální chirurgie II - cvičení || ZLOC0552c Orální chirurgie II - cvičení ) && ZLKZ051p Konzerv.z.l., léčba z.kazu-př. && ZLPA0521c Patol.anatomie I - cvičení && ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu je student schopen rozpoznat a přesně pojmenovat jednotlivé ortodontické anomálie. Umí vysvětlit možné etiologické faktory uplatňující se při jejich vzniku a možnosti prevence a profylaxe. Dokáže provést vyšetření ortodontického pacienta.
Osnova
  • Cílem tohoto předmětu je získat znalosti o klasifikaci ortodontických anomálií, o jejich etiologii, prevenci, profylaxi a základních principech léčby (působení ortodontických sil, přestavba tkání). Zvláštní pozornost je věnována vyšetření pacienta v ortodoncii, které je založeno na klinickém a radiologickém vyšetření.
Literatura
  • KAMÍNEK, Milan a Marie ŠTEFKOVÁ. Ortodoncie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého - Lékařská fakulta, 1991. 68 s. ISBN 80-7067-996-4. info
  • KAMÍNEK, Milan a Marie ŠTEFKOVÁ. Ortodoncie I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 76 s. info
Metody hodnocení
praktická cvičení diskuse v hodině průběžné ověřování vědomostí zápočet
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.