BROV0211p Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2010
Rozsah
1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
Mgr. Dana Soldánová (přednášející)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 12:00–13:40 A9/324
Předpoklady
ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět ošetřovatelství v interních oborech poskytne posluchačům základní přehled nejčastějších interních chorob, se kterými se mohou setkat, s důrazem na včasné rozpoznání výskytu komplikaci a sestavení adekvátního plánu řešení.
Osnova
 • 1. Choroby dýchacího traktu I (choroby průdušek, záněty plic, nádory plic).
 • 2. Choroby dýchacího traktu II (tuberkulóza, onemocnění pleury).
 • 3. Choroby srdce I (Srdeční selhání, srdeční vady, ICHS).
 • 4. Choroby srdce II (Hypertenze, plicní embolizace, záněty srdce).
 • 5. Angiologie (Onemocnění žil, onemocnění tepen, onemocnění lymfatického systému).
 • 6. Hypotenze, šok (druhy šoku, diagnostika a zásady léčení šoku).
 • 7. Nemoci krve (anemie, nemoci bílé krevní řady, koagulační poruchy).
 • 8. Základy imunologie (nespecifická a specifická imunita, protilátková a buněčná imunita, imunodeficity).
 • 9. Rheumatologie (zánětlivé choroby pojiva, degenerativní onemocní kloub a pateře, infekce kloubů, onemocnění měkkých tkání).
 • 10. Gastroenterologie I (choroby jícnu a žaludku, nemoci střev).
 • 11. Gastroenterologie II (onemocnění jater, slinivky břišní, žlučníku).
 • 12. Nefrologie (ledvinné selhání, záněty ledvin, nefrolitiáza, nádory ledvin).
 • 13. Onemocnění z poruch metabolismu (hyperlipidémie, diabetes mellitus, hyperurikémie).
 • 14. Endokrinní onemocnění (onemocnění státnice, onemocnění nadledvin).
 • 15. Urgentní stavy ve vnitřním lékařství (komatózní stavy, kardiopulmonální resuscitace) geriatrie(specifika péče o staršího nemocného).
Literatura
 • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 3., přepr. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 1158 s. ISBN 8024612526. info
 • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství II. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2005. 103 s. ISBN 80-210-3647-8. info
 • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství, I. díl. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2003. 103 s. info
Výukové metody
přednášky,
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.