MFDP105t Diplomová práce

Lékařská fakulta
jaro 2010
Rozsah
5 týdnů v 10. semestru studia. 15 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
MUDr. Hana Svačinová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Předpoklady
MFKI0921c Kinezioterapie III-1-cvič. && MFKI0922c Kinezioterapie III-2-cvič. && MFVL0933 Vnitřní lékařství III && MPON091 Onkologie && MFPY091 Psychiatrie && MFCH0822 Chirurgie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem diplomové práce je prokázat schopnosti studentů aplikovat teoretické vědomosti získané studiem na řešení konkrétních problémů zdravotnické praxe, využívat poznatky z různých studijních předmětů, hodnotit vzájemné souvislosti, orientovat se v odborné literatuře a tvořivě s ní pracovat v rámci řešení zadaného tématu. Student si po konzultaci s vedoucím práce stanoví strukturu, časový harmonogram, metody měření a zpracování výsledků vylosovaného tématu diplomové práce. Klinické a experimentální výsledky diplomové práce jsou zaměřeny na fyzioterapii a léčebnou rehabilitaci v oblastech vnitřního lékařství, chirurgie, ortopedie a neurologie. Práce je posuzována vedoucím a oponentem. Oponenta, kterého určí po vzájemné dohodě koordinátor příslušného oboru, hodnotí diplomovou práci z hlediska věcného, metodického a formálního. Student odevzdá diplomovou práci ve dvojím vyhotovení v předem stanoveném termínu v rozsahu 80 – 100 stran. Obhajoba diplomové práce je součástí státní závěrečné zkoušky.
Osnova
  • Diplomové práce
Literatura
  • PLACHETA, Zdeněk. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 30 s. ISBN 8021024313. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.