VSNV041p Neurovědy - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2010
Rozsah
4/1.5/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: RZk.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. (pomocník)
Ing. Hana Pavlicová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 7:20–9:00 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 7:30–9:20 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VSNV041p/a: Út 8:00–9:50 249, Út 14:00–15:50 KOM 200
Předpoklady
VSFY0321c Fyziologie I-cv. && VSFY0321s Fyziologie I-s && VSAN0333s Anatomie III s && VSAN0333c Anatomie III c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu Neurovědy má student dostatečný teoretický základ potřebný pro povolání lékaře. Student zná podrobně dosud popsané zákony fungování centrálního a nervového periferního systému. Student je schopen vysvětlit vývoj mozku, komunikaci mezi neurony a její ovlivnění zkušeností nebo nemocemi. Student bude umět zdůvodnit proč se pohybujeme, vnímáme, myslíme a pamatujeme si.
Osnova
  • Neurovědy jsou založeny na integraci morfologie a funkce. Dráždivá tkáň: Nerv. Synaptický a junkční přenos. Vznik impulsů ve smyslových orgánech. Reflexy. Kožní, hluboké a viscerální čití. Zrak. Sluch a rovnováha. Čich a chuť. Bdění, spánek, elektrická aktivita mozku. Řízení polohy těla a pohybu. Autonomní nervový systém. Centrální řízení viscerálních funkcí. Neurofyziologický základ instinktivního chování a emocí. "Vyšší nerovová činnost": Podmíněné reflexy, učení a příbuzné jevy.
Literatura
  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
  • GANONG, William F. Review of medical physiology. 22nd ed. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2005. xii, 912. ISBN 0071440402. info
  • DUBOVÝ, Petr. Struktura a dráhy nervové soustavy člověka. Brno: Vydavatelství MU Brno, 1998. 176 s. ISBN 80-210-1927-1. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Student písemně vypracuje odpověď na 3 - 5 otázek během dvou hodin.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a webových stránkách.

A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on its website.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.