EN

LF:VLFA0621c Farmakologie I - cvičení - Informace o předmětu

VLFA0621c Farmakologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Sabová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Trubač (cvičící)
Renata Bláblová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLFA0621c/01: St 7:30–10:00 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/02: St 7:30–10:00 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/03: St 10:20–12:50 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/04: St 10:20–12:50 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/05: Pá 7:30–10:00 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/06: Pá 7:30–10:00 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/07: Pá 10:20–12:50 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/08: Pá 10:20–12:50 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/09: Po 7:30–10:00 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/10: Po 7:30–10:00 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/11: Po 10:20–12:50 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/12: Po 10:20–12:50 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/13: Út 7:30–10:00 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/14: Út 7:30–10:00 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/15: Út 10:20–12:50 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/16: Út 10:20–12:50 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/17: Čt 7:30–10:00 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/18: Čt 7:30–10:00 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/19: Čt 10:20–12:50 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/20: Čt 10:20–12:50 A19/231, J. Juřica
VLFA0621c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Juřica
VLFA0621c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Juřica
VLFA0621c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Juřica
VLFA0621c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Juřica
Předpoklady
VSPF0521c Patol. fyziologie I - cvičení && VSPA0521c Patologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu bude student schopen volit formálně správné předepisování léků s užitím terminologie platného lékopisu a přípravu lékových forem individuálně i hromadně připravovaných léčivých přípravků. Měl by rozumět principům "farmakologického myšlení" při volbě léku, jeho dávkování, výpočtům farmakokinetických parametrů, volbě a technice aplikačních způsobů a zvažování specifik pediatrie a geriatrie i možné interakce souběžně podávaných léků měnících výsledné účinky.
Osnova
 • CVIČENÍ - JARNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU
 • 1. týden (21.2.-25.2.)
 • Téma: ÚVOD DO STUDIA FARMAKOLOGIE.
 • Obsah cvičení: Náplň oboru, obsah teoretické a praktické výuky, povinné a doporučené učební texty. Podmínky udělení zápočtu. Úvod do recepturní terminologie. Výpočty ve farmakologii. Český lékopis.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování - latinská terminologie.
 • 2. týden (28.2.-4.3.)
 • Téma: OBECNÉ ZÁSADY PRESKRIPCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ.
 • Obsah cvičení: Lékařský předpis a jeho náležitosti. Předepisování léčivých přípravků. Zákonné předpisy o léčivech. Práce s příručkami a databázemi (SÚKL databáze, Pharmindex, AISLP atd.). Výpočet dávek pro děti. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování - Latinská terminologie, obecné zásady preskripce.
 • 3. týden (7.3.-11.3.)
 • Téma: TUHÉ LÉKOVÉ FORMY PRO HROMADNOU VÝROBU A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVU.
 • Obsah cvičení: Hromadná výroba a individuální příprava tablet, tobolek, prášků, čípků, čajové směsi; způsob předepisování, ukázky.
 • Videozáznamy: Výroba tablet a čípků.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování-výpočty ve farmakologii.
 • TEST Z LATINSKÉ TERMINOLOGIE, ZÁKLADŮ PRESKRIPCE A ZÁKLADNÍCH POJMŮ.
 • 4. týden (14.3.-18.3.)
 • Téma: TEKUTÉ LÉKOVÉ FORMY PRO VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ APLIKACI.
 • Obsah cvičení: Ukázky preskripce roztoků k potírání, obkladům a výplachům, kapek pro vnější užití, tekutých zásypů, roztoků a kapek pro perorální aplikaci, aromatické vody, tinktury, injekce, a infuze.
 • Videozáznam: Výroba injekcí a infuzí.
 • Příprava na příští cvičení: Latinské názvy pomocných látek
 • 5. týden (21.3.-25.3.)
 • Téma: POLOTUHÉ A PLYNNÉ LÉKOVÉ FORMY. Dokončení obecné receptury.
 • Obsah cvičení: Ukázky preskripce mastí, krémů, past a dalších přípravků k aplikaci na kůži a na sliznice. Plynné lékové formy, ukázky.
 • Videozáznam: Externa.
 • Příprava na příští cvičení: opakovaní obecné receptury.
 • NA PŘÍŠTÍ TÝDEN SI PROSÍM VEZMĚTE PLÁŠTĚ.
 • 6. týden (28.3.-1.4.)
 • Téma: PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA VYBRANÝCH LÉKOVÝCH FOREM.
 • Obsah cvičení: Příprava vybraných lékových forem (tobolky, prášky, čípky, tekutý zásyp, roztoky, masti).
 • TEST Z OBECNÉ RECEPTURY.
 • 7. týden (4.4.-8.4.)
 • Téma: ÚVOD DO EXPERIMENTÁLNÍ FARMAKOLOGIE.
 • Obsah cvičení: Význam experimentu ve farmakologii. Pokusná zvířata. Etická stránka farmakologických experimentů. Metody a ukázky preklinického výzkumu.Vedení protokolu.
 • Videozáznam: Demonstrace aplikačních způsobů na zvířeti.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování přestup látek přes membrány.
 • 8. týden (12.4.-16.4.)
 • Téma: ÚVOD DO FARMAKOKINETIKY.
 • Obsah cvičení: Přestup léčiv přes biologické membrány. Základní farmakokinetické děje. Farmakokinetické parametry. Farmakokinetika jednorázového a opakovaného intravaskulárního a extravaskulárního podání léčiva. Praktický výpočet základních farmakokinetických parametrů po i.v. a p.o. aplikaci.
 • Příprava na příští cvičení: Farmakokinetické výpočty.
 • NA PŘÍŠTÍ TÝDEN SI PROSÍM VEZMĚTE KALKULAČKY A PRAVÍTKO.
 • 9. týden (18.4.-22.4.)
 • Téma: VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY VE FARMAKOKINETICE.
 • Obsah cvičení: Modelování farmakokinetických procesů pomocí počítačových programů. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací léčiva. Úprava dávkování při poruchách ledvinných funkcí.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování fyziologie a anatomie VNS.
 • 10. týden (25.4.-29.4.)
 • Téma: FARMAKOLOGIE PERIFERNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU - CHOLINOTROPNÍ LÁTKY.
 • Obsah cvičení: Úvod do farmakologie VNS. Receptory parasympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících cholinergní systém.
 • Videozáznam: Farmakologie VNS - cholinergní transmise.
 • Příprava na příští cvičení: Adrenergní receptory – klasifikace, lokalizace, účinky.
 • 11. týden (2.5.-6.5.)
 • Téma: SYMPATOTROPNÍ LÁTKY.
 • Obsah cvičení: Receptory sympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících adrenergní systém.Úvod do speciální receptury sympatotropních a parasympatotropních látek: periferní analeptika, bronchodilatancia, spazmolytika, miotika a mydriatika.
 • Videozáznam: Ovlivnění beta receptoru.
 • Příprava na příští cvičení: Opakování farmakologie VNS.
 • 12. týden (9.5.-13.5.)
 • Téma: ANTISEPTIKA, DESINFICIENCIA, DERMATOLOGIKA, OFTALMOLOGIKA, LÉČIVA ORL.
 • Obsah cvičení: Přehled zástupců, mechanismy účinků. Speciální receptura v dermatologii, chirurgii, ORL, oftalmologii.
 • 13. týden (16.5.-20.5.)
 • Téma: EXKURZE DO CENTRA LÉČIVÝCH ROSTLIN LF MU (Kraví hora, Brno).
 • 14. týden (23.5.-27.5.)
 • Téma: ÚVOD DO FYTOFARMAKOLOGIE.
 • Obsah cvičení: Obsahové látky v léčivých rostlinách, užití, základy přípravy. Ukázky čajů a rostlinných výluhů s ochutnávkou. Opravné a náhradní testy. ZÁPOČTY.
 • ZÁVĚREČNÝ TEST.
Literatura
  povinná literatura
 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072623730. info
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
  doporučená literatura
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • RANG, H. P. Rang and Dale's pharmacology. 6th ed. [S.l.]: Churchill Livingstone, 2007. xiii, 829. ISBN 9780443069116. info
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • Pharmaceutical Practice, 3rd Ed. Winfield, A.J. & Richards, R.M.E., eds. Churchill Livingstone, 2004, ISBN 0443 07206 X
 • HOWLAND, Richard D. a Mary Julia MYCEK. Pharmacology. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. vii, 552. ISBN 0781741181. info
 • Waller, Derek - Renwick, Andrew G. - Hillier, Keith. Medical pharmacology and therapeutics. 3rd ed. New York : Elsevier Saunders, 2009. ix, 744 p. ISBN 0-7020-2991-2.
 • https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2009/VLFA0621c/um/Practicals_in_Pharmacology_ENGL.pdf?fakulta=1411;obdobi=4504;kod=VLFA0621c
Výukové metody
Praktická cvičení, jejichž výukový proces zahrnuje teoretickou přípravu a praktické procvičování znalostí a dovedností určených sylabem. Součástí jsou také samostatné práce s speciálními farmakologickými počítačovými programy a domácí na zadané téma, prezentované a diskutované následně ústně ve vyučované skupině.
Metody hodnocení
Účast na praktických cvičeních je povinná a evidovaná. Hodnocení úspěšnosti jejího absolování k udělení zápočtu je uskutečněno 3 písemnými testy: a) latinská terminologie (hodnoceno individuálně vyučujícím), b) předpisování léků (hodnoceno individuálně vyučujícím), c) multivýběrový test ze znalosti probrané látky, k úspěšnému absolvování je třeba dosažení nadpolovičního počtu správných odpovědí.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU v Brně, Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice: denně 13.00 - 14.00 hod, tel.: 05 - 4949 3070.

Masaryk University, Faculty of Medicine
Department of Pharmacology
Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice, Czech Republic
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.