VSAJ0222 Angličtina 1 II

Lékařská fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radomíra Bednářová (cvičící)
Mgr. František Březina (cvičící)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (cvičící), Mgr. Robert Helán, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Kovaříková (cvičící)
Mgr. Alena Hradilová, Ph.D. (pomocník)
Ing. Boris Janča (pomocník)
Mgr. Zuzana Janoušková (pomocník)
Ing. Lenka Matyášová (pomocník)
PhDr. Hana Němcová (pomocník)
PhDr. Hana Reichová, Ph.D. (pomocník)
PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jarmila Šafránková (pomocník)
PhDr. Radoslava Šopovová (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Markéta Kovaříková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Kovaříková
Rozvrh
Po 30. 5. 9:00–17:00 A15/113, Út 31. 5. 9:00–17:00 A15/113, St 1. 6. 9:00–17:00 A15/113, Čt 2. 6. 9:00–17:00 A15/113
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VSAJ0222/01: Po 13:20–15:00 A15/113
VSAJ0222/02: Po 11:30–13:10 A15/113
VSAJ0222/03: Út 13:00–14:40 A15/113
VSAJ0222/04: Út 11:10–12:50 A15/113
VSAJ0222/05: Út 14:50–16:30 A15/113
VSAJ0222/06: St 12:30–14:10 A15/113
VSAJ0222/07: Po 15:10–16:50 A15/113
VSAJ0222/08: Út 13:00–14:40 A11/228
VSAJ0222/09: Út 9:10–10:50 KOM S117
VSAJ0222/10: Út 12:00–13:40 S115
VSAJ0222/11: St 14:20–16:00 A15/113
VSAJ0222/12: Čt 12:30–14:10 A15/113
VSAJ0222/13: St 16:10–17:50 A15/113
VSAJ0222/14: Út 7:30–9:10 S115
VSAJ0222/15: Čt 14:20–16:00 A15/113
VSAJ0222/16: Pá 11:10–12:50 A15/113
VSAJ0222/17: Pá 9:20–11:00 A15/113
VSAJ0222/18: Pá 7:30–9:10 A15/113
VSAJ0222/19: Út 11:50–13:30 KOM S117
VSAJ0222/20: Po 13:00–14:40 S115
VSAJ0222/21: Po 7:30–9:10 A15/113
VSAJ0222/22: Po 12:50–14:30 KOM S117
VSAJ0222/23: Po 10:10–12:00 KOM S117
VSAJ0222/24: Út 15:30–17:10 S115
VSAJ0222/25: Út 16:40–18:20 A15/113
VSAJ0222/26: Út 17:20–19:00 286
VSAJ0222/27: St 10:10–11:50 A15/113
Předpoklady
VSAJ0121 Angličtina 1 I -c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu je student schopen popsat a vysvětlit pojmy týkající se tělních systémů (jmenovitě systém kožní, vylučovací, endokrinní, rozmnožovací, nervový), jejich orgánů, funkcí a onemocnění; ovládá praktickou odbornou slovní zásobu; je schopen aplikovat odborný jazyk při komunikaci s pacienty, lékaři a ošetřujícím personálem, interpretovat odborné texty, prezentovat a diskutovat na odborné téma, argumentovat, oponovat názory kolegů, psát lékařské zprávy; ovládá gramatické struktury typické pro odborný jazyk.
Osnova
 • VSAJ0222 Angličtina 1 II spring 2008
 • 1. week: Revision
 • 2. week: Academic English: Presentations and Public Speaking
 • 3. week: UNIT 7: Integumentary System I (presentation & practice); Student Presentations
 • 4. week: UNIT 7: Integumentary System II (revision&extension); Student Presentations
 • 5. week: UNIT 8: Urinary System I (presentation & practice); Student Presentations
 • 6. week: UNIT 8: Urinary System II (revision & extension); Student Presentations
 • 7. week: UNIT 9: Endocrine System I (presentation & practice); Student Presentations
 • 8. week: MID-TERM REVISION TEST UNIT 9: Endocrine System II (revision & extension); Student Presentations
 • 9. week: UNIT 10: Nervous System I (presentation & practice); Student Presentations
 • 10. week: UNIT 10: Nervous System II (revision & extension); Student Presentations
 • 11. week: UNIT 11: Organs of Senses I (presentation & practice); Student Presentations
 • 12. week: UNIT 11: Organs of Senses II (revision & extension); Student Presentations
 • 13. week: Academic English: Medical News, Case Reports, Research Articles
 • 14. week: REVISION
 • 15. week: EXAM TEST
Literatura
 • Primary literature
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 s. ISBN 80-210-1771-6. info
 • Secondary literature
 • GOUGH, Chris. English vocabulary organiser :100 topics for self-study. Hove: LTP language, 2001. 224 s. ISBN 1-899396-36-5. info
 • PARKINSON, Joy. Angličtina pro lékaře. Manuál pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 416 s. ISBN 80-247-0289-4. info
 • PARKINSON, Joy a Christine BROOKER. Angličtina pro sestry : manuál pro praxi. Translated by Jitka Klinkerová. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 313 s. ISBN 8024712822. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Výše uvedená témata jsou procvičována všemi studijními dovednostmi (čtení, poslech, mluvení a psaní). Doplňkové učební materiály v tištěné i elektronické podobě dodává vyučující. Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zkouškou (zk), která ověřuje znalosti z podzimního i jarního semestru. Zkouška se skládá z části písemné a části ústní. Podmínkou k připuštění k písemné části zkoušky je prezentace na odborné lékařské téma v jednom ze seminářů. Podmínkou k připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné absolvování písmené části zkoušky (tj. skóre min. 60 procent).
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na nástěnkách oddělení cizích jazyků. Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2), tel. 549 498 170.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem na úrovni B2 ERR (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.