MFKI0843c Kinezioterapie II-3- cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/3. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika Mrkvicová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Vítková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Jaroslava Doubková (pomocník)
Monika Šumberová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 7:45–10:20 Katedra fyzioterapie a RHB
Předpoklady
MFKI074p Kinezioterapie I-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cvičení probíhají na ortopedických klinikách. Jsou vedenaerudovanými asistenty z praxe, kteří dohlížejí na odbornost praktických cvičení, dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, Zákoníku práce a etických norem. Kromě použité literatury uvedené v závěru sylabu asistenti využívají odborných vědeckých informací publikovaných v naší i zahraniční literatuře a uplatnují nejnovější vědecké metody kinezioterapie. Cílem výuky je prohloubení znalostí jednotlivých kineziologických postupů u ortopedických diagnóz. Studenti jsou vedeni k pochopení vztahu mezi fyziologickými a patologickými stavy (a z nich plynoucích preventivních, klinických a terapeutických důsledků). Smyslem cvičení je i výchova k logickému myšlení, samostatnému rozhodování, rychlému řešení zátěžových situací a k přesné a svědomité práci, jak individuální, tak i týmové.
Osnova
 • LTV u vadného držení těla
 • LTV u syndromu bolestivého ramene, fyzikální terapie
 • LTV postupy po náhradách kyčelního kloubu endoprotézou
 • Rehabilitace u konzervativně léčené artrózy kolena
 • LTV po operaci zkřížených vazů kolena
 • LTV u skolióz léčených korzetem
 • LTV u bolesti v zádech
 • Kinezioterapie u morbus Scheuermann
 • Kinezioterapie po operaci vysokého stavu lopatky (choroba Sprengelova)
 • Kinezioterapie u choroby Perthesovy
 • LTV v kostněkloubní onkologii
 • LTV u osteoporózy
 • LTV při zánětlivých chorobách pohybového ústrojí
 • Vadné držení těla a skupinová terapie
 • Degenerativní kloubní onemocnění a možnosti kinezioterapie
 • Principy školy zad u lumbalgií a dorsalgií
 • LTV u endoprotézy ramenního kloubu
 • LTV a fyzikální terapie u entezopatií
Literatura
 • MÜLLER, I. – MÜLLEROVÁ, B. Léčebná tělesná výchova v chirurgii, traumatologii a ortopedii. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1992.
 • MÜLLER, I. Bolestivé syndromy pohybového ústrojí. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1993.
 • JANÍČEK, Pavel. Ortopedie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 124 s. ISBN 9788021044296. info
 • DUNGL, Pavel. Ortopedie. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 1273 s. ISBN 8024705508. info
 • KRBEC, Martin, Antonín SOSNA, Pavel VAVŘÍK a David POKORNÝ. Základy ortopedie. První. Praha: Triton, 2001. 176 s. ISBN 80-7254-202-8. info
 • JANÍČEK, Pavel. Ortopedie pro bakaláře. In Ortopedie pro bakaláře. Brno: Masarykova universita, 1997. s. 19. ISBN 80-210-1707-4. info
 • EIS, Emil a František KŘIVÁNEK. Ortopedie, traumatologie a ortopedická protetika : [učebnice pro střední zdravotnické školy, obor rehabilitačních pracovníků]. 2. dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1972. 382 s. : i. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.